Duchovné cvičenia = absolvované :)

Ligotavé vločky snehu pomaly padajú na zem a pokrývajú celú krajinu. Zem si oblieka  krásne biele rúcho, akoby vedela, že je sviatok obrátenia sv. Pavla, a že liturgia tohoto sviatku sa slávi v bielej farbe. Uprostred zasneženého lesa, kde už ani telefónny signál nesiaha, v malej kapucínskej chate, zavládlo ticho. Ticho v ktorom počuť iba Ducha Svätého prehovárať k štyrom mladým mužom rozhodnutým stráviť nasledujúce dni počúvaním jeho slov a zamýšľaním sa nad nimi.

Týmito štyrmi mladými mužmi sme my, propedeutici. Od 24. do 28. januára sme absolvovali duchovné cvičenia na kapucínskej chate v Melčiciach neďaleko Trenčína. Viedol ich rektor univerzitného pastoračného centra  v Trenčíne doc. Juraj Sedláček, ktorý nám ponúkol veľa dobrých tém, zameraných na našu ľudskú a duchovnú formáciu. Pri prednáškach používal aj veľa príkladov z jeho života a jeho praxe v kňazskej službe, čo nás tiež veľmi obohatilo. Po skončení duchovných cvičení sme mali týždenné semestrálne prázdniny.

Viac fotiek z našich duchovných cvičení nájdete v galérií.

Janko