Album 2018/2019

Rím 2019

Konvikt Olomouc

Trstené pri Hornáde

Vrícko

Duchovné cvičenia

Ondavské Matiašovce

Plešivec

Brigáda v Obišovciach

78. púť radosti

Obišovce 2018

Odpust 2018

Vysoká nad Uhom

Požehnanie krížika

Spiš a Levoča