Ďakujeme za zapojenie sa do modlitbovej aktivity propedeutika a vašu blízkosť počas celého roka

Veríme v silu modlitby a sme radi, že každá farnosť prijala túto našu prosbu. Spoločne sme vytvorili spoločenstvo lásky, z ktorej plynie vzájomná podpora a duchovná blízkosť. Jednotlivo ďakujeme každému (z farnosti, ale aj mimo nej), kto si na nás počas tejto výzvy spomenul a zotrvával s nami jednomyseľne na modlitbách.

„V mene všetkých spolubratov sa chcem poďakovať za každú vašu “návštevu“ našej webovej stránky, čítanie našich príspevkov a ich zdieľanie. Budúcim propedeutikom prajeme a vyprosujeme veľa Božích milostí a ochranu Nebeskej Matky na ich ceste ku kňazstvu“  

Šimon Jurčišin

Nech vám to Dobrý Pán Boh odmení
– propedeutici –

Na Skalke sa stretli prvýkrát propedeutici na duchovných cvičeniach

Skalka nad Váhom 24. júna (TK KBS) Pútnický dom na Skalke pri Trenčíne prvýkrát privítal mladých mužov z Propedeutického ročníka Kňazského seminára v Košiciach a Kňazského seminára v Nitre na spoločných duchovných cvičeniach. Pandémia spôsobila, že sa konali až teraz v júni, informoval Marek Kunder, prefekt Propedeutického ročníka Kňazského seminára v Košiciach. Pokračovať v čítaní

Seminaristi propedeutici z Košíc navštívili katolícke médiá v Bratislave

Bratislava 10. júla (TK KBS) Lepšie spoznať činnosť katolíckych médií ako nástroja pre šírenie Božieho kráľovstva. To bolo cieľom dvojdňovej návštevy seminaristov z propedeutického (prípravného) ročníka Kňazského seminára v Košiciach v Bratislave. Návšteva sa konala v rámci mediálnej výchovy pri ľudskej formácii v propedeutiku. Pokračovať v čítaní

 

„Prajeme Vám príjemné prežitie veľkonočných sviatkov, aby Vás tajomstvo Pánovho zmŕtvychvstania naplnilo radosťou a pokojom“

Ďakujeme Vám za akúkoľvek Vašu podporu a modlitby,
s radostným aleluja v srdci Vás pozdravujú 
– propedeutici –