Seminaristi propedeutici z Košíc navštívili katolícke médiá v Bratislave

Bratislava 10. júla (TK KBS) Lepšie spoznať činnosť katolíckych médií ako nástroja pre šírenie Božieho kráľovstva. To bolo cieľom dvojdňovej návštevy seminaristov z propedeutického (prípravného) ročníka Kňazského seminára v Košiciach v Bratislave. Návšteva sa konala v rámci mediálnej výchovy pri ľudskej formácii v propedeutiku.

Do hlavného mesta pricestovali v utorok. V prvý deň sa stretli s redaktorom Katolíckych novín Ľudovítom Malíkom. Ďalej v programe sa im venoval bratislavský pomocný biskup Mons. Jozef Haľko, ktorý im predstavil históriu Katedrály sv. Martina. Náplň prvého dňa ukončili v regionálnom štúdiu Rádia LUMEN v Bratislave, kde sa im venoval Radovan Pavlík, riaditeľ PRE LUMEN n.o.

Druhý deň začali seminaristi návštevou TV LUX (na snímke), kde ich štúdiami i zakúlisím televízie sprevádzal moderátor  Pavol Danko. Posledným bodom programu spoznávania katolíckych médií bola návšteva priestorov Sekretariátu KBS a Tlačovej kancelárie KBS (TK KBS), kde viedli budúci bohoslovci rozhovor o médiách s hovorcom KBS Martinom Kramarom.

Následne mali možnosť aj prakticky vyskúšať rolu hovorcu a novinára v prítomnosti redaktorov TK KBS Petra Zimena a Michala Lipiaka. V programe nechýbalo individuálne stretnutia s bohoslovcami z bratislavského kňazského seminára a možnosť ubytovania v ich priestoroch, ktoré umožnil rektor seminára Pavol Mikula.

Propedeutici si odnášajú veľa nových a zaujímavých podnetov, zážitkov a vedomostí o úlohe katolíckych médií na Slovensku, ich práci, či skúsenostiach. Zároveň vyjadrujú veľkú vďaku všetkým, ktorí sa im venovali, informoval Propedeutický ročník Kňazského seminára v Košiciach.

Zdroj: TK KBS