Boli sme na pochode za život – za našich najmenších

Ubehlo ešte len deväť dní od nášho príchodu do propedeutického ročníka a hneď sme sa vybrali na spoločný  výlet s bohoslovcami aj s predstavenými z kňazského seminára sv. Karola Boromejského do Bratislavy na národný pochod za život. V nedeľu ráno sme vyrazili o 02:30 hod. s autobusom a dorazili sme po pol deviatej do Incheby arény. Náhle nato sme sa všetci usadili a postupne prichádzali ďalší veriaci z celého Slovenska.

Program začal o pol deviatej sv. ružencom a po ňom hneď nasledovalo slávenie sv. omše. Po nej sme sa všetci mali pešo presunúť na námestie slobody kde o 14:30 mal byť začiatok pochodovania. Pre tých, ktorí boli nevládni alebo ktorí by nezvládli prísť peši na námestie, bolo pripravených 10 autobusov v rámci kyvadlovej dopravy. Pred začiatkom pochodu sme mali rozchod. S bohoslovcami sme si zašli na kávu, trošku sme sa porozprávali. Po káve cestou na námestie sme stretli viacerých známych ľudí, mnohých aj z našich rodných farností. Na pochode vystúpili viacerí hostia, napríklad prolife aktivistky Obianuju Ekeochová a Sue Thayrová či umelci Peter Bažik, eSPÉ a Dominika Stará, ktorá pre  túto chvíľu napísala pieseň „Život je dar“. Taktiež nechýbali ani cirkevní predstavitelia, ktorí podporili túto myšlienku. Vďaka dobrovoľníkom, organizátorom a policajnému zboru sa celkový pochod niesol vo veľmi dobrej atmosfére, bez nejakých vážnejších problémov. Ukončenie pochodu a sprievodného programu bolo o 16:30 hod. Po ukončení sme sa hneď vrátili k autobusu a vracali sme sa hneď domov do kňazského seminára.

V závere chcem dodať, že z celého už tretieho národného pochodu za život, na ktorom sa zúčastnilo vyše 50 – tisíc ľudí, som bol veľmi povzbudený vo viere. Bol to pre mňa prvý pochod za život a páčilo sa mi ako sme sa celá krajina mohli spoločne zjednotiť a byť jednotní a tak bojovať za nenarodené deti, za život, ktorý je darom od Boha. Som rád že som mohol aj svojou účasťou podporiť túto vec a byť jednou kvapkou v mori. 

Ján Juda

P.S. A postrehy ostatných členov propedeutika, ktorí boli na Pochode za život: 

Patrik Medér: „Národný pochod za život je jedna z foriem ako vyjadriť svoj názor k danej problematike a napriek niekoľko hodinovej ceste do Bratislavy je to veľká výzva. Túto výzvu si zobralo k srdcu hlavne značné množstvo mladých ľudí z celého Slovenska. V mladých ľuďoch, v mladých rodinách a samozrejme v MODLITBE vidím veľkú silu a jasný odkaz pre Národnú radu SR a pre ľahostajnú spoločnosť.“

Fabián Kurty: „Na národnom pochode za život som bol prvýkrát. Veľmi sa mi páčilo ako ľudia nebojácne vyšli do ulíc a pochodovali za najmenších a bezbranných z nás.“

Daniel Dzuriš: „Určite sa po pochode cítim povzbudený. Teší ma, že sa na ňom zúčastnili ľudia každého veku a verím, že sa na podobnej akcii opäť čoskoro stretneme. Bojovať za život sa oplatí.“

Tomáš Toma: „Prvýkrát som sa zúčastnil na národnom pochode za život a bol som veľmi povzbudený z veľkého počtu mladých, ktorí prišli pochodovať a postaviť sa za našich najmenších bratov a sestry. Veľmi ma prekvapilo a povzbudilo, že toľko veľa mladých si uvedomuje, že životy nenarodených detí majú rovnakú dôstojnosť a hodnotu ako tie naše.“

Náš odpust

Nástup chlapcov v tomto školskom roku do propedeutika bol 13. septembra. O deň neskôr, ako máme v našej kaplnke príležitosť odpustovej slávnosti z titulu Mena Panny Márie. A tak sme hľadali termín, kedy by odpustová slávnosť mohla byť. Voľba padla hneď na pondelok 16. septembra.

Slávnostnú sv. omšu ráno o 6.45 hod. mal u nás o. vicerektor Andrej Kačmár. Vo svojej homílii krásne poukázal na dôležitosť dobrého vzťahu s Pannou Máriou pre kňazov a budúcich kňazov, ako aj krásu a účinnosť modlitby sv. ruženca. Boli sme veľmi radi, že sme medzi nami mohli privítať aj minuloročných absolventov propedeutika, ktorí nám pomohli tak s hrou na organe ako aj službou pri liturgii. Zároveň akoby tak symbolicky pri tejto slávnosti došlo k odovzdaniu priestorov kaplnky a propedeutika prechádzajúcimi propedeutikmi novým kandidátom. Prosíme Boha o to, aby aj noví kandidáti sa v týchto priestoroch tak ubytovacích ako aj sakrálnych cítili čo najlepšie.

Fotografie zo slávnosti si môžete pozrieť v galérii alebo kliknutím na tento odkaz 🙂

Nedeľné prijatie vo farnosti…

Jedno nedeľné ráno sme sa vybrali na krátku cestu do farnosti, odkiaľ pochádza náš diakon dp. Rastislav Gönci. Konkrétne nás tam pozval vdp. farár Jozef Mrúz. A keďže sme nemali „spania“, na fare sme boli už o 7:00 hod., kedy sme mu zaklopali na dvere. Po ich otvorení sme počuli slová:  „Vy ste presní ako hodinky”  Takéto milé privítanie nás potešilo. 🙂

Pokračovať v čítaní

MDŽ trochu inak

“Chalani, veď príďte niekedy na víkend”, povedal mi môj strýko Marek (ktorý je kňazom v rehoľnom dome pre sestry Vykupiteľky) po koncerte Piotra Rubika v Košiciach a aspoň narýchlo sa zoznámil s naším propedeutickým ročníkom.

A tak, ako nás v septembri Rubikov orchester vytrhol na chvíľku zo vtedy ešte len rozbiehajúceho sa seminarného života, tak sme sa o pár mesiacov neskôr ocitli na celý jeden vikend opäť mimo nášho priestoru – na Vricku.

Pokračovať v čítaní

Duchovné cvičenia = absolvované :)

Ligotavé vločky snehu pomaly padajú na zem a pokrývajú celú krajinu. Zem si oblieka  krásne biele rúcho, akoby vedela, že je sviatok obrátenia sv. Pavla, a že liturgia tohoto sviatku sa slávi v bielej farbe. Uprostred zasneženého lesa, kde už ani telefónny signál nesiaha, v malej kapucínskej chate, zavládlo ticho. Ticho v ktorom počuť iba Ducha Svätého prehovárať k štyrom mladým mužom rozhodnutým stráviť nasledujúce dni počúvaním jeho slov a zamýšľaním sa nad nimi.

Pokračovať v čítaní

Odpustová slávnosť Ondavské Matiašovce

V nedeľu 9.12.2018 sme sa vybrali do farnosti Ondavské Matiašovce, kde nás pán farár Ľuboš Lipka pozval na odpustovú slávnosť. Kostol je zasvätený veľmi známemu svätcovi – sv. Mikulášovi. Po dlhej ceste, ktorá zbehla veľmi rýchlo, sme prišli na faru kde nás privítal o. Ľuboš. Po milom privítaní sme išli do kostola, kde nás už čakala pani kostolníčka, miništranti a aj všetci veriaci. Hlavným celebrantom ako aj slávnostným kazateľom bol o. Marek. V homílii  poukázal na  Pokračovať v čítaní

Návšteva farnosti Plešivec

V piatok 30.11. nám odpadli prednášky, a tak sme sa všetci spolu vybrali na návštevu farnosti. Tentokrát sme šli do Plešivca, obce na juhu Slovenska s 2300 obyvateľmi, spadajúcej pod rožňavskú diecézu.  Ak už tušíte, že odtiaľ  je jeden z nás, tak to tušíte správne. Janko (čiže ja  🙂 ) pochádzam  práve z Plešivca.

Po príchode do môjho rodiska sme sa najprv naobedovali spolu s mojou mamkou, bratom a s naším pánom farárom Ľudovítom Jurekom v miestnej pizzérii. Po dobrom obede sme navštívili dominantu našej obce  Pokračovať v čítaní

Odpustová slávnosť Šarišské Dravce

Fotka z kostola sv. Martina z Tours – Krásna Lúka

V nedeľu 25.11.2018 sme oslavovali slávnosť Krista Kráľa. Ale v tento deň oslavujeme aj svätú pannu a mučenicu Katarínu Alexandrijskú.   

Preto sme sa vybrali na pozvanie pána farára Mareka Senderáka na odpustovú slávnosť do môjho farského chrámu v Šarišských Dravciach. Tento chrám ako aj celá naša farnosť je zasvätená už spomínanej sv. Kataríne.  Hlavným celebrantom a zároveň aj slávnostným kazateľom bol náš otec prefekt Marek Kunder. V homílii povedal ,, všetci králi s vojskami sa pominuli a dnes si na nich takmer nikto nespomenie, okrem špeciálnych príležitostí. O Ježišovi však počujeme neprestajne už vyše 2000 rokov. Sv. Katarína bojovala práve za tohto Ježiša aj pred cisárom Maxenciom, keď ho kritizovala, že prenasleduje kresťanov a verí pohanským bohom.  Pokračovať v čítaní

Odpustová slávnosť v katedrále sv. Alžbety

V nedeľu 18.11 sme sa vydali na neďalekú návštevu do katedrály sv. Alžbety, kde sme slávili odpustovú slávnosť. Na pozvanie tajomníka o. Jozefa Kmeca a p. dekana  Šandora sme asistovali pri slávení tejto krásnej a milej odpustovej slávnosti, ktorej predsedal Mons. Bernard Bober. V homílií o. arcbiskup vyzdvihol príklad sv. Alžbety; jej ochotné srdce a ochotu robiť všetko, čo bolo v jej silách, aby sa mali ľudia v jej okolí dobre. Pokračovať v čítaní