Na Skalke sa stretli prvýkrát propedeutici na duchovných cvičeniach

Skalka nad Váhom 24. júna (TK KBS) Pútnický dom na Skalke pri Trenčíne prvýkrát privítal mladých mužov z Propedeutického ročníka Kňazského seminára v Košiciach a Kňazského seminára v Nitre na spoločných duchovných cvičeniach. Pandémia spôsobila, že sa konali až teraz v júni, informoval Marek Kunder, prefekt Propedeutického ročníka Kňazského seminára v Košiciach.

Exercitátorom bol doc. Juraj Sedláček, kaplán Univerzitného pastoračného centra v Trenčíne, s ktorým košickí propedeutici spolupracujú už štvrtý rok. Témou duchovných cvičení bolo správne pochopenie identity muža, jeho hodnoty, maskulinity, ako aj možných zranení. Tieto témy sú zvlášť dôležité pre napĺňanie základného cieľa propedeutického ročníka – ľudskej formácie.

Zdroj: TK KBS