Boli sme na pochode za život – za našich najmenších

Ubehlo ešte len deväť dní od nášho príchodu do propedeutického ročníka a hneď sme sa vybrali na spoločný  výlet s bohoslovcami aj s predstavenými z kňazského seminára sv. Karola Boromejského do Bratislavy na národný pochod za život. V nedeľu ráno sme vyrazili o 02:30 hod. s autobusom a dorazili sme po pol deviatej do Incheby arény. Náhle nato sme sa všetci usadili a postupne prichádzali ďalší veriaci z celého Slovenska.

Program začal o pol deviatej sv. ružencom a po ňom hneď nasledovalo slávenie sv. omše. Po nej sme sa všetci mali pešo presunúť na námestie slobody kde o 14:30 mal byť začiatok pochodovania. Pre tých, ktorí boli nevládni alebo ktorí by nezvládli prísť peši na námestie, bolo pripravených 10 autobusov v rámci kyvadlovej dopravy. Pred začiatkom pochodu sme mali rozchod. S bohoslovcami sme si zašli na kávu, trošku sme sa porozprávali. Po káve cestou na námestie sme stretli viacerých známych ľudí, mnohých aj z našich rodných farností. Na pochode vystúpili viacerí hostia, napríklad prolife aktivistky Obianuju Ekeochová a Sue Thayrová či umelci Peter Bažik, eSPÉ a Dominika Stará, ktorá pre  túto chvíľu napísala pieseň „Život je dar“. Taktiež nechýbali ani cirkevní predstavitelia, ktorí podporili túto myšlienku. Vďaka dobrovoľníkom, organizátorom a policajnému zboru sa celkový pochod niesol vo veľmi dobrej atmosfére, bez nejakých vážnejších problémov. Ukončenie pochodu a sprievodného programu bolo o 16:30 hod. Po ukončení sme sa hneď vrátili k autobusu a vracali sme sa hneď domov do kňazského seminára.

V závere chcem dodať, že z celého už tretieho národného pochodu za život, na ktorom sa zúčastnilo vyše 50 – tisíc ľudí, som bol veľmi povzbudený vo viere. Bol to pre mňa prvý pochod za život a páčilo sa mi ako sme sa celá krajina mohli spoločne zjednotiť a byť jednotní a tak bojovať za nenarodené deti, za život, ktorý je darom od Boha. Som rád že som mohol aj svojou účasťou podporiť túto vec a byť jednou kvapkou v mori. 

Ján Juda

P.S. A postrehy ostatných členov propedeutika, ktorí boli na Pochode za život: 

Patrik Medér: „Národný pochod za život je jedna z foriem ako vyjadriť svoj názor k danej problematike a napriek niekoľko hodinovej ceste do Bratislavy je to veľká výzva. Túto výzvu si zobralo k srdcu hlavne značné množstvo mladých ľudí z celého Slovenska. V mladých ľuďoch, v mladých rodinách a samozrejme v MODLITBE vidím veľkú silu a jasný odkaz pre Národnú radu SR a pre ľahostajnú spoločnosť.“

Fabián Kurty: „Na národnom pochode za život som bol prvýkrát. Veľmi sa mi páčilo ako ľudia nebojácne vyšli do ulíc a pochodovali za najmenších a bezbranných z nás.“

Daniel Dzuriš: „Určite sa po pochode cítim povzbudený. Teší ma, že sa na ňom zúčastnili ľudia každého veku a verím, že sa na podobnej akcii opäť čoskoro stretneme. Bojovať za život sa oplatí.“

Tomáš Toma: „Prvýkrát som sa zúčastnil na národnom pochode za život a bol som veľmi povzbudený z veľkého počtu mladých, ktorí prišli pochodovať a postaviť sa za našich najmenších bratov a sestry. Veľmi ma prekvapilo a povzbudilo, že toľko veľa mladých si uvedomuje, že životy nenarodených detí majú rovnakú dôstojnosť a hodnotu ako tie naše.“

Náš odpust

Nástup chlapcov v tomto školskom roku do propedeutika bol 13. septembra. O deň neskôr, ako máme v našej kaplnke príležitosť odpustovej slávnosti z titulu Mena Panny Márie. A tak sme hľadali termín, kedy by odpustová slávnosť mohla byť. Voľba padla hneď na pondelok 16. septembra.

Slávnostnú sv. omšu ráno o 6.45 hod. mal u nás o. vicerektor Andrej Kačmár. Vo svojej homílii krásne poukázal na dôležitosť dobrého vzťahu s Pannou Máriou pre kňazov a budúcich kňazov, ako aj krásu a účinnosť modlitby sv. ruženca. Boli sme veľmi radi, že sme medzi nami mohli privítať aj minuloročných absolventov propedeutika, ktorí nám pomohli tak s hrou na organe ako aj službou pri liturgii. Zároveň akoby tak symbolicky pri tejto slávnosti došlo k odovzdaniu priestorov kaplnky a propedeutika prechádzajúcimi propedeutikmi novým kandidátom. Prosíme Boha o to, aby aj noví kandidáti sa v týchto priestoroch tak ubytovacích ako aj sakrálnych cítili čo najlepšie.

Fotografie zo slávnosti si môžete pozrieť v galérii alebo kliknutím na tento odkaz 🙂