Denníček

OKTÓBER:

18.10.2019 – piatok: otvorené chvály vo farnosti Vranov nad Topľou – Sever

11.-13.10.2019 – piatok-nedeľa: púť bohoslovcov a propedeutikov Čiech, Moravy a Slovenska na Velehrad

6.10.2019 – nedeľa: arcidiecézna púť v Obišovciach

2.10.2019 – streda: konferencia o správaní sa na internete v Prešove; seminárna opekačka

1.10.2019 – utorok: slávnostné Veni Sancte – otvorenie akademického roka

SEPTEMBER: 

29.9.2019 – nedeľa: sv. omša v Geči

28.9.2019 – sobota: sobáš v Ondavských Matiašovciach

25.9.2019 – streda: duch. obnova pre večeradlá v kostole Krista Kráľa v Košiciach

23.9.2019 – pondelok: Veni Sancte – vysokoškolská sv. omša

22.9.2019 – nedeľa: účasť na Pochode za život – za najmenších z nás v Bratislave

16.9.2019 – pondelok: odpustová slávnosť v našej kaplnke Mena Panny Márie; začiatok akademického roka

15.9.2019 – nedeľa: návšteva farnosti Vranov nad Topľou – Juh doobeda na všetkých troch sv. omšiach

13.9.2019 – piatok: nástup chlapcov do propedeutika

JÚN:

15.6.2019 – sobota: kňazské vysviacky, odchod na prázdniny… Ďakujeme za všetko v tomto roku 🙂 

14.6.2019 – piatok: diakonské vysviacky

13.6.2019 – štvrtok: te Deum a promócie

12.6.2019 – streda: rozlúčkový večer

11.6.2019 – utorok: opekačka s Maťkou a Monikou

9.6.2019 – nedeľa: návšteva farnosti Jarovnice, sv. omša v rómskej osade, návšteva u Onra v Medzanoch; Janko – primičná sv. omša Matúša Boháčika v Brezne

8.6.2019 – sobota: kňazské a diakonské vysviacky v Rožňave; turičná vigília v seminárnom kostole

6.6.2019 – štvrtok: sr. Sávia – prednáška o povolaní

3.6.2019 – pondelok: opekačka u tety Evky

2.6.2019 – nedeľa: výlet do ZOO s deťmi z detského domova

1.6.2019 – sobota: fatimská sobota v Obišovciach

MÁJ:

29.5.2019 – streda: výlet do Ukrajiny, seminárna grilovačka

26.5.2019 – nedeľa: návšteva farnosti Stropkov

25.5.2019 – sobota: MIKE, voľby do EU parlamentu, paintball

12.5.2019 – nedeľa: deň otvorených dverí

6.-10.5.2019 – pondelok – piatok: púť do Ríma

APRÍL:

28.4.2019 – nedeľa: odpustová sv. omša na sídlisku KVP

27.4.2019 – sobora: diecézne stretnutie mládeže rožňavskej diecézy v Tornali

25.4.2019 – štvrtok: meniny o. Mareka, laser game

23.4.2019 – utorok: návrat z veľkonočných prázdnin

18.4.2019 – štvrtok: missa chrismatis v katedrále a odchod domov na prázdniny

14.4.2019 – nedeľa: Kvetná nedeľa – sv. omša v katedrále s o. Arcibiskupom

4-7.4.2019 – štvrtok – nedeľa: návšteva teologického konviktu v Olomouci

1.4.2019 – pondelok: oslava narodenín nášho špirituála o. Jána

MAREC:

31.3.2019 – nedeľa: prechádzka s deťmi z detského domova

30.3.2019 – sobota: návšteva priestorov saleziánskeho pastoračného centra na sídlisku Lunik IX

24.3.2019 – nedeľa: návšteva farnosti Trstené nad Hornádom, Janko – asistencia na sv. omši v rožňavskej katedrále vysielanej do TV Lux

20.3.2019 – streda: pomoc pri archeologických prácach v Obišovciach

18.3.2019 – pondelok: hra Da Vinciho tajomstvá a hokej Košice vs. Poprad

17.3.2019 – nedeľa: návšteva detí v detskom domove

16.3.2019 – sobota: ďakovná svätá omša pri príležitosti jubileí 95 rokov života a 70 rokov kňazstva Jozefa kardinála Tomka a jubilea 85 rokov života Mons. Alojza Tkáča

8-10.3.2019 piatok – nedeľa: víkend v kláštore kongregácie sestier božského vykupiteľa vo Vrícku

1-3.3.2019 – piatok – nedeľa: Víkendový pobyt nultého ročníka v Kňazskom seminári  

FEBRUÁR:

26.2.2019 – utorok: konfernecia o závislostiach v rodine

23.2.2019 – sobota: naši spolubratia bohoslovci z 3. a 4. roč. prijali ministériá lektorátu a akolytátu 

20.2.2019 – streda: karneval pre deti vo farnosti Trstené nad Hornádom

15.2.2019 – piatok: návšteva farnosti Vranov – Čemerné

12.2.2019 – utorok: prednáška otca Petra Dubovského S. J. o exode v Prešove

9.2.2019 – sobota: asistencia pri sv. omši celebrovanej o. arcibiskupom na 79. púti radosti v Pavlovciach nad Uhom

4.2.2019 – pondelok: začiatok letného semestra

3.2.2019 – nedeľa: návrat z prázdnin

JANUÁR:

28.1.2019 – pondelok: záver duchovných cvičení a odchod domov na prázdniny

24.1.2019 – štvrtok: odchod na duchovné cvičenia

21.1.2019 – pondelok: Ekumenická pobožnosť v rámci Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov v Starej radnici

20.1.2019 – nedeľa: hokej HC Košice – Zvolen (naši vyhrali) 🙂

15.1.2019 – utorok: Konferencia o troch košických mučeníkoch

12.1.2019 – sobota: prípravný ročník pre kandidátov vstupu do kňazského seminára

8.1.2019 – utorok: požehnanie izieb

7.1.2019 – pondelok: návrat z prázdnin

DECEMBER:

14.12.2018 – piatok: odchod domov na prázdniny

13.12.2018 – štvrtok: vianočný večierok na ABÚ

11.12.2018 – utorok: rorátna sv. omša v seminárnom kostole

9.12.2018 – nedeľa: odpustová slávnosť sv. Mikuláša Ondavské Matiašovce

4.12.2018 – utorok: rorátna sv. omša v seminárnom kostole

2.12.2018 – nedeľa: hokej v Steel aréne medzi Košicami a Trenčínom

1.12.2018 – sobota: Celodiecézne kňazské rekolekcie z príležitosti sviatku sv. Ondreja – patróna našej arcidiecézy – v Dóme sv. Alžbety

NOVEMBER

30.11.2018 – piatok: návšteva farnosti Plešivec v Rožňavskej diecéze

25.11.2018 – nedeľa: odpustová slávnosť vo farnosti Šarišké Dravce

23-24.11.2018 – piatok-sobota: 24 hodinová adorácia za prenasledovaných kresťanov

21.11.2018 – streda: balenie kalendárov propedeutika a rozposlanie do všetkých farností arcidiecézy

20.11.2018 – utorok: Ondrova oslava narodenín a prvá liturgická spomienka bl. Anny Kolesárovej v katedrále

18.11.2018 – nedeľa: odpustová slávnosť sv. Alžbety Uhorskej v katedrále

17.11.2018 – sobota: voľný deň – výlet do Tatier

16.11.2018 – piatok: návšteva farnosti v Humennom a prednáška o. Pavla Hraboveckého 

13.11.2018 – utorok: pomoc pri archeologických prácach v Obišovciach

11.11.2018 – nedeľa: odpust v Lenartove

8.11.2018 – štvrtok: oslava narodenín tety Evky

7.11.2018 – streda: omša a krížová cesta za život

3.11.2018 – sobota: odpustová slávnosť sv. Karola Boromejského

OKTÓBER

29.10.-3.11.2018 – pondelok-sobota: jesenné prázdniny

28.10.2018 – nedeľa: večera v McDonald’s 🙂

27.10.2018 – sobota: účasť na koncerte Piotra Rubika v Košiciach

19.-21.10.2018 – piatok-nedeľa: účasť a služba na Púti radosti vo Vysokej nad Uhom 

14.10.2018 – nedeľa: účasť na sv. omši vo Valalikoch

12.-14.10.2018 – piatok-nedeľa: brigáda vo Vysokej nad Uhom

6.-7.10.2018 – sobota-nedeľa: púť do Obišoviec na celodiecéznu odpustovú slávnosť Ružencovej Panny Márie

3.10.2018 – streda: odpustová slávnosť v našej kaplnke Mena Panny Márie

SEPTEMBER

28.-30.9.2018 – piatok-nedeľa: príprava slávnosti uloženia relikvií bl. Anny Kolesárovej vo Vysokej nad Uhom a účasť na samotnej slávnosti

24.9.2018 – pondelok: Veni Sancte = slávnostné otvorenie nového školského roka

21.9.2018 – piatok: výlet na Spišský hrad, do Kňazského seminára na Spišskej Kapitule, na Levočskú horu a do mesta Levoča

18.9.2018 – utorok: opekačka ako poďakovanie za službu pri slávnosti blahorečenie Anny kolesárovej

17.9.2018 – pondelok: začiatok jesenného semestra – prednášok

11.9.2018 – utorok: zápis na štúdium teologickej fakulty

10.9.2018 – pondelok: fotenie sa pre študentské dokumenty

9.9.2018 – nedeľa: Nastúpili sme do Kňazského seminára v Košiciach – propedeutického ročníka.