Ročník 2019/2020


Daniel Dzuriš

Fričkovce (farnosť Osikov)


Ján Juda

Jarovnice


Fabián Kurty

Smilno (farnosť Zborov)


Patrik Medér

Vyšný Medzev (Rožňavská diecéza)


Tomáš Toma

Trebišov