Predstavený

PREDSTAVENÝ PROPEDEUTICKÉHO ROČNÍKA

 

   ThLic. Marek Kunder
   prefekt propedeutika