Predstavený

PREDSTAVENÝ PROPEDEUTICKÉHO ROČNÍKA

 

vdp. Mgr. Marek Kunder
   prefekt propedeutika