Veni Sancte

Aj tento akademický rok bol otvorený slávnostnou svätou omšou Veni Sancte, ktorá sa uskutočnila  v seminárnom kostole sv. Karola Boromejského v Košiciach.

Veni Sancte už tradične otvára nový akademický rok, do ktorého sa vyprosujú dary Ducha Svätého pre všetkých študentov a pedagógov. Na organizácii tohtoročnej slávnosti sa podieľali tri subjekty: Teologická fakulta Katolíckej Univerzity v Ružomberku v spolupráci s Univerzitným pastoračný centromEkumenickou radou cirkvi na Slovensku. 

Hlavným celebrantom bol košický pomocný biskup otec Marek Forgáč a pozvanie prijal aj apoštolský administrátor Košickej eparchie arcibiskup Cyril Vasiľ. Ďalšími koncelebrantami boli kňazi pôsobiaci v univerzitnom pastoračnom centre, pedagógovia teologickej fakulty, predstavení kňazského seminára a asistovali aj dvaja diakoni.

„Príď Duchu Svätý tvorivý…“ znelo v úvodnej piesni v podaní bohosloveckého zoskupenia Schola Cantorum Cassoviensis. O ďalšie hudobné doprevádzanie sa postaral aj zbor UPC.

Pokračovať v čítaní

Odpust Mena Panny Márie

Čas je veľmi vzácna veličina. Zvlášť ak svoj čas obetujeme niekomu, poprípade niečomu. My sme si to mohli vyskúšať pri príprave našej odpustovej slávnosti v kaplnke, ktorá je zasvätená Menu Panny Márie. Vtedy sme obetovali svoj čas na skrášlenie miesta a nácviku piesní, ktoré mali do prevádzať svätú omšu, aby medzi nás mohol prísť Ježiš a my sme ho mohli dôstojne osláviť. Inak povedané obetovali sme svoj čas Bohu. Spojili sme príjemné s užitočným. 

Pokračovať v čítaní

Seminárny kostol – aktuálne možnosti

Verejné bohoslužby sú od 15.10.2020 až do odvolania obmedzené 

Kostol sv. Antona Paduánskeho je otvorený k súkromnej modlitbe v týchto časoch:

Pondelok – Sobota:  11:00 – 12:30    a    16:00 – 17:30

Nedeľa:   9:30 – 11:00    a    16:00 – 17:30

V uvedených časoch je možné požiadať o sv. prijímanie.

Možnosť požiadať o sviatosť zmierenia je okrem nedele v čase od 16:00 – 17:30

Kapacita chrámu je obmedzená na 6 osôb

VSTUP LEN S RÚŠKOM NA TVÁRI A LEN NA NEVYHNUTNÝ ČAS

PRI VSTUPE JE NUTNÁ DEZINFEKCIA RÚK 

Zotrvali sme jednomyseľne v modlitbách…

V sobotu 26.09.2020 sme sa na pozvanie duchovného otca farnosti Svätej Rodiny na sídlisku Dargovských hrdinov zúčastnili Celoslovenského večeradla, konkrétne sv. omše a sviečkového sprievodu. Celý program prebiehal od skorého rána prednáškami, modlitbami, eucharistickou adoráciou a meditáciami. 

https://svrodina.sk/marianske-veceradlo-26-9-2020/

Pokračovať v čítaní

Večné svetlo v našej kaplnke

Keď sme prvýkrát prišli do propedeutickej kaplnky, s radosťou sme sa pozerali, aká je nádherná. Ale počas modlenia sa vešpier som si všimol jednu nezvyčajnú vec- nad bohostánkom chýba „klasické“ večné svetlo. Za bohostánkom bol nalepený LED pás, ktorý plnil funkciu večného svetla, ale svietil už veľmi slabo a nespĺňal požiadavky, a preto po konzultácií s o. Marekom a spolubratmi som dostal povolenie vyrobiť večné svetlo na elektrinu. Kúpil som všetko potrebné na zhotovenie večného svetla, o. Marek mi dal konštrukciu, do ktorej som osadil káblom napojenú objímku so žiarovkou. Vo štvrtok 17.9.2020 som ho spolu so spolubratmi zavesil nad bohostánok a teraz je kaplnka krajšia ako predtým. 

Ďalšie fotografie si môžete pozrieť v albume.

Tomáš Černý

Odpust Sedembolestnej Panny Márie na Košickej kalvárii

Milí priatelia,

ubehli len dva dni od nášho nástupu do propedeutika, a 15.9.2020 sme sa vybrali na našu prvú akciu. Tou akciou bol odpust Sedembolestnej Panny Márie na Košickej kalvárii. Ešte pred príchodom na samotné miesto sme absolvovali veľmi príjemnú prechádzku, ktorou sme sa dostali na spomínanú košickú kalváriu. Ako náhle sme tam došli, ihneď sa nám dostalo vrúcneho privítania zo strany saleziánov a ďalších domácich, predovšetkým milej to pani Martiny, ktorá nám veľmi ochotne pomohla so všetkým čo sme potrebovali. Celebrantom slávnostnej svätej omše bol pomocný biskup Košickej arcidiecézy Mons. Marek Forgáč.

Pokračovať v čítaní

Nový program sv. omší v našom seminárnom kostole

Po slávnosti Zoslania Ducha Svätého pokračuje cezročné obdobie. Pridali sme v pracovných dňoch sv. omšu o 11:00 kvôli zvýšenej účasti. Nech sa páči pozrite si program bohoslužieb od 1.6.–14.6.2020. Ďakujeme za vašu podporu.

PONDELOK: 11:00, 12:00, 16:30
UTOROK: 11:00, 12:00, 16:30
STREDA: 11:00, 12:00, 16:30
ŠTVRTOK: 7:00 (M), 11:00, 12:00, 16:30
PIATOK: 7:00 (M), 11:00, 12:00, 16:30
SOBOTA: 12:00, 16:30
NEDEĽA: 7:15 (M), 8:30 (seniori), 9:30, 11:00, 16:30

ŠTVRTOK 11.6. Slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi
7:00 (M), 11:00, 12:00, 16:30, 17:30

Sviatosť zmierenia: PONDELOK – SOBOTA: 16:00 – 17:00

Nový rozpis sv. omší v našom seminárnom kostole sv. Antona Paduánskeho

Aktuálny rozpis bohoslužieb od 21.5. do 31.5.2020: 

ŠTVRTOK 21.5.2020 = 7:00 (M), 11:00, 12:00, 16:30, 17:30
PIATOK 22.5.2020 = 7:00 (M), 12:00, 16:30
SOBOTA 23.5.2020 = 12:00, 16:30
NEDEĽA 24.5.2020 = 7:15 (M), 8:30 (seniori), 9:30, 11:00, 16:30, 17:30

PONDELOK 25.5.2020 = 12:00, 16:30
UTOROK 26.5.2020 = 12:00, 16:30
STREDA 27.5.2020 = 12:00, 16:30
ŠTVRTOK 28.5.2020 = 7:00 (M), 12:00, 16:30
PIATOK 29.5.2020 = 7:00 (M), 12:00, 16:30
SOBOTA 30.5.2020 = 12:00, 18:00 (TV) 
NEDEĽA 31.5.2020 = 7:15(M), 8:30 (seniori), 10:00 (TV), 11:30, 16:30, 17:30

Program sv. omší v našom seminárnom kostole sv. Antona Paduánskeho

Od 6.5.2020 sú znova povolené verejné bohoslužby. V našom kostole budú až do 20.5.2020 podľa nižšie uvedeného poriadku. Počet ľudí je kvôli hygienickým opatreniam obmedzený (110), a preto sme počet sv. omší znásobili cez týždeň a najmä v nedeľu. Tu si môžete pozrieť aktuálny program:
PONDELOK: 11:00, 12:00, 16:30, 17:30
UTOROK: 11:00, 12:00, 16:30, 17:30
STREDA: 11:00, 12:00, 16:30, 17:30
ŠTVRTOK: 7:00 (maďarsky), 11:00, 12:00, 16:30, 17:30
PIATOK: 7:00 (maďarsky), 11:00, 12:00, 16:30, 17:30
SOBOTA: 11:00, 12:00, 16:30, 17:30, 18:30
NEDEĽA: 7:15 (maďarsky), 8:15, 9:00 (seniori), 10:00, 11:00, 12:00, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30