Dnes má naša kaplnka „odpust“

…naschvál to tak píšem, lebo dnes je spomienka Mena Panny Márie. No a presne na tento deň sme sa rozhodli s prvými propedeutikmi, že táto spomienka bude odpustovou slávnosťou v našej kaplnke.

Dôvod?

V tento deň pred piatimi rokmi „prišla“ do našej kaplnky táto socha Fatimskej Panny Márie za zvláštnych okolností, ktoré sa stali v našom seminárnom kostole.

Len podotýkam, že táto socha vtedy nebola tak krásna vo svojej celosti, ako ju vidíte teraz.

Takže virtuálne dnes slávime odpust a reálne sa ho pokúsime sláviť neskôr, keď noví chlapci nastúpia do propedeutika.