Vaše 2% využijeme na 100%

Milí priatelia, 

ponúkame Vám možnosť podporiť Propedeutikum Kňazského seminára sv. Karola Boromejského v Košiciach.

Je jedinečný svojho druhu na Slovensku a už päť rokov slúži v Košickej arcidiecéze štýlom komunitného života na rozlišovanie povolania s predpokladom pokračovať v ďalších etapách prípravy v kňazskom seminári.

Vaše 2% nám môžete poukázať cez OZ Solún Trenčín, IČO: 42298440.

Aby sa k nám Vaše 2% dostali, aby ich bolo možné priradiť k nám, prosíme Vás, aby ste nás o svojom darcovstve informovali telefonicky (prefekt ThLic. Marek Kunder, 0915 947 309). Prekonzultujeme tiež, ktorý z formálne potrebných krokov je pre vás najprijateľnejší: 

  1. SZČO, S.R.O.: Potrebujeme kópiu (scan) strany s Vyhlásením o poukázaní 2% z daňového priznania a kópiu (scan) potvrdenia o elektronickom podaní daňového priznania.
  2. ZAMESTNANCI: Požiadajte svojho zamestnávateľa o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane.

a) Ak pôjdete na daňový úrad osobne (je potrebné odniesť tam Potvrdenie o zaplatení dane aj Vyhlásenie), budeme potrebovať opečiatkovanú kópiu Vyhlásenia.

b) Ak nechcete ísť na daňový úrad, budeme potrebovať Potvrdenie o zaplatení dane a podpísané tlačivo Vyhlásenie o poukázaní 2%.  My to za vás odnesieme naraz. 

Termín odovzdania na Daňovom úrade je najneskôr do 30. 4. 2022.

Ak budete potrebovať bližšie pokyny a tlačivá, hneď Vám ich pošleme. 

Za všetkých darcov sa každý deň modlíme spoločnú modlitbu posvätného ruženca. 

Ďakujeme Vám! Vaše 2% využijeme u nás na 100%! 


ThLic. Marek Kunder, prefekt propedeutika