Cesta adventom

Každý deň jedna myšlienka.

Každý deň jedna fotografia z našej kaplnky.

To všetko spolu na našom fb profile Propedeutického ročníka Kňazského seminára v Košiciach.

Pozývame vás na našu cestu adventom.

29.11. ráno o 6:15 hod. prvá rorátna sv. omša obetovaná za všetkých vás – našich sympatizantov a podporovateľov propedeutika.

Ďakujeme!