Cítiš v sebe povolanie ku kňazskej službe?

Pozývame Ťa na stretnutie prvého kontaktu, ktoré je určené pre mužov nad 17 rokov, ktorí v sebe cítia kňazské povolanie, radi by spoznali seminárne prostredie a priebeh formácie. Súčasťou stretnutia je prehliadka priestorov propedeutika (komunita seminaristov v prípravnom roku), priestorov seminára, možnosť stretnutia s predstavenými seminára a seminaristami.

Termín stretnutia prvého kontaktu:

sobota 4. decembra 2021
začiatok stretnutia – 10:00 hod.

Kto sa stretnutia nemôže zúčastniť, môže si dohodnúť aj individuálne stretnutie na dole uvedenej emailovej adrese, alebo telefonicky. 

Stretnutie prvého kontaktu možno absolvovať len raz (t.j. len pre tých, ktorí v seminári neboli nikdy, alebo boli len na Deň otvorených dverí).

Kontaktné údaje: spiritual2@kske.sk alebo propedeutikum@kske.sk

Peter Ceľuch, špirituál kňazského seminára

Marek Kunder, prefekt propedeutického ročníka