Propedeutici naplno v službe

Počas prvého októbrového víkendu, ako to býva zvykom, sa v diecéznej svätyni v Obišovciach konala arcidiecézna púť ku cti Ružencovej Panne Márií. Na vrchu Putnok sa zišlo mnoho veriacich a mariánskych ctiteľov, ktorí si prišli uctiť milostivý obraz Kristovej Matky. Nechýbali sme tam ani my „čerství“ propedeutici na čele s našim predstaveným o. Marekom. 

V sobotu podvečer slávil pobožnosť Fatimskej soboty a následne celebroval vigílnu sv. omšu Košický pomocný biskup – Mons. Marek Forgáč. Vo svojom príhovore nám pripomenul dôležitosť jednoty v rodinách a v cirkvi aj napriek odlišnosti názorov. Predstavil nám Nebeskú Matku ako vzor poslušnosti voči Bohu, ale aj svetským nariadeniam. Po svätej omši sme boli na večeri vo farskom dome a následne nás čakala už len cesta do propedeutika.

V nedeľu ráno sme opäť pricestovali do Obišoviec, aby sme ako jediní zástupcovia kňazského seminára sv. Karola Boromejského v Košiciach asistovali pri hlavnej slávnostnej odpustovej sv. omši, ktorej predsedal Jeho Eminencia Dominik kardinál Duka – pražský arcibiskup. 

Vo svojej homílií pripomenul historické víťazstvo kresťanských vojsk v bitke pri Lepante, ktoré pripisovali mimoriadny zázrak práve Panne Márii Ružencovej. Taktiež zdôraznil, že „modlitba posvätného ruženca je pre nás veľkou oporou, na ktorej môžeme a musíme postaviť svoj duchovný život.“

V závere svätej omše požehnal pamätnú tabuľu pri príležitosti dokončenia Pastoračného domu blahoslavenej Anky Kolesárovej v Obišovciach. Taktiež vtipne dodal, že stále keď príde na Slovensko „cíti sa o pol storočia mladší.“ Po svätej omši nasledoval obed v novopostavenom pastoračnom dome spolu s kardinálom Dukom.

My, propedeutici, sme sa počas oboch dní aktívne podieľali na liturgickej stránke slávností. Každý z nás prijal významnú liturgickú úlohu. Taktiež sa nám dostalo cti niesť v sprievode sochu Fatimskej Panny Márie. Sme vďační za tieto chvíle strávené pri našej Nebeskej Matke, ktorej sme v Obišovciach zverili náš začiatok a celú formáciu v kňazskom seminári. Odchádzame povzbudení a obohatení s vedomím, že práve ruženec je zbraň, ktorú ako Kristovi nasledovníci a budúci kňazi musíme mať denne v rukách. 

Matúš Kozej