Ďakujeme, bl. Titus Zeman!

Dnes má náš slovenský blahoslavený Titus Zeman svoj liturgický sviatok.

Pripomíname si ho aj u nás v propedeutiku, pretože sme boli na slávnosti jeho blahorečenia v Bratislave a podarilo sa nám takisto získať jeho relikviu I. stupňa do našej kaplnky.

A chceme mu, ako mučeníkovi pre duchovné povolania, poďakovať za jeho orodovanie za naše nové kňazské povolania pre Košickú arcidiecézu.

V tomto roku sú v propedeutiku 4 noví kandidáti, čo je 100% nárast oproti minulému roku (boli 2, jeden za Rožňavskú diecézu a jeden za Košickú arcidiecézu). A keď si to zoberieme v tomto roku čisto z pohľadu Košickej arcidiecézy, tak ide o 300% nárast – súčasní štyria oproti jednému v minulom roku.

Bl. Titus Zeman, veľká vďaka Ti za všetko orodovania a nezabúdaj na nás i naďalej. 🙏

Niečo navyše k tomuto týždňu…

Tu je naša odpoveď, čo sa pokúsime pridať navyše k tomuto týždňu modlitieb za duchovné povolania:

Sme traja v propedeutiku a tak sme sa rozhodli, že si dnes večer od 20.00 do 23.00 hod. dáme adoráciu, kde každý z nás bude môcť byť hodinu sám v kaplnke s eucharistickým Ježišom vo Sviatosti Oltárnej, a tento čas obetujeme za nové kňazské povolania.

Týždeň modlitieb za duchovné povolania

Aj my v propedeutiku sa pripájame. Je pravdou, že sa každý deň počas celého roka modlíme sv. ruženec za nové kňazské povolania, ale v tomto týždni sa pokúsime pridať ešte niečo navyše – okrem špeciálnej prosby pri sv. omšiach a modlitbe breviára. Čo to bude, ešte trošku rozmýšľame.

Ďakujeme veľmi pekne za vašu duchovnú podporu a všetky modlitby za duchovné povolania.

Ak si niekedy pocítil vnútorný hlas…,

…akoby vnútorné vnuknutie, či by si nemal rozmýšľať o tom, že si povolaný ku kňazstvu, zastav sa teraz v sobotu

14.1.2023 od 9:30 hod.

v Kňazskom seminári v Košiciach

na Hlavnej ul.

Tešíme sa na Teba buď teraz v sobotu alebo potom neskôr kedykoľvek individuálne. 🙂

email: propedeutikum@kske.sk

tel.: 0915 947 309

Rozmýšľaš o kňazstve?

Napadlo Ti niekedy možno úplne spontánne, či by bolo kňazstvo aj pre Teba?

Ak áno, pozývame Ťa prísť sa pozrieť k nám do Kňazského seminára v Košiciach len tak. Čisto nezáväzne.

10. decembra 2022 o 10.00 hod.

Podmienkou je mať aspoň 17 rokov.

Ak sa stretnutia nemôžeš zúčastniť, pokojne sa ozvi:

email: propedeutikum@kske.sk;

telefón: 0915 947 309.

Tešíme sa na stretnutie, videnie sa alebo počutie 🙂

Dnes má naša kaplnka „odpust“

…naschvál to tak píšem, lebo dnes je spomienka Mena Panny Márie. No a presne na tento deň sme sa rozhodli s prvými propedeutikmi, že táto spomienka bude odpustovou slávnosťou v našej kaplnke.

Dôvod?

V tento deň pred piatimi rokmi „prišla“ do našej kaplnky táto socha Fatimskej Panny Márie za zvláštnych okolností, ktoré sa stali v našom seminárnom kostole.

Len podotýkam, že táto socha vtedy nebola tak krásna vo svojej celosti, ako ju vidíte teraz.

Takže virtuálne dnes slávime odpust a reálne sa ho pokúsime sláviť neskôr, keď noví chlapci nastúpia do propedeutika.

Vaše 2% využijeme na 100%

Milí priatelia, 

ponúkame Vám možnosť podporiť Propedeutikum Kňazského seminára sv. Karola Boromejského v Košiciach.

Je jedinečný svojho druhu na Slovensku a už päť rokov slúži v Košickej arcidiecéze štýlom komunitného života na rozlišovanie povolania s predpokladom pokračovať v ďalších etapách prípravy v kňazskom seminári.

Vaše 2% nám môžete poukázať cez OZ Solún Trenčín, IČO: 42298440.

Aby sa k nám Vaše 2% dostali, aby ich bolo možné priradiť k nám, prosíme Vás, aby ste nás o svojom darcovstve informovali telefonicky (prefekt ThLic. Marek Kunder, 0915 947 309). Prekonzultujeme tiež, ktorý z formálne potrebných krokov je pre vás najprijateľnejší: 

  1. SZČO, S.R.O.: Potrebujeme kópiu (scan) strany s Vyhlásením o poukázaní 2% z daňového priznania a kópiu (scan) potvrdenia o elektronickom podaní daňového priznania.
  2. ZAMESTNANCI: Požiadajte svojho zamestnávateľa o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane.

a) Ak pôjdete na daňový úrad osobne (je potrebné odniesť tam Potvrdenie o zaplatení dane aj Vyhlásenie), budeme potrebovať opečiatkovanú kópiu Vyhlásenia.

b) Ak nechcete ísť na daňový úrad, budeme potrebovať Potvrdenie o zaplatení dane a podpísané tlačivo Vyhlásenie o poukázaní 2%.  My to za vás odnesieme naraz. 

Termín odovzdania na Daňovom úrade je najneskôr do 30. 4. 2022.

Ak budete potrebovať bližšie pokyny a tlačivá, hneď Vám ich pošleme. 

Za všetkých darcov sa každý deň modlíme spoločnú modlitbu posvätného ruženca. 

Ďakujeme Vám! Vaše 2% využijeme u nás na 100%! 


ThLic. Marek Kunder, prefekt propedeutika

Cesta adventom

Každý deň jedna myšlienka.

Každý deň jedna fotografia z našej kaplnky.

To všetko spolu na našom fb profile Propedeutického ročníka Kňazského seminára v Košiciach.

Pozývame vás na našu cestu adventom.

29.11. ráno o 6:15 hod. prvá rorátna sv. omša obetovaná za všetkých vás – našich sympatizantov a podporovateľov propedeutika.

Ďakujeme!

Cítiš v sebe povolanie ku kňazskej službe?

Pozývame Ťa na stretnutie prvého kontaktu, ktoré je určené pre mužov nad 17 rokov, ktorí v sebe cítia kňazské povolanie, radi by spoznali seminárne prostredie a priebeh formácie. Súčasťou stretnutia je prehliadka priestorov propedeutika (komunita seminaristov v prípravnom roku), priestorov seminára, možnosť stretnutia s predstavenými seminára a seminaristami.

Termín stretnutia prvého kontaktu:

sobota 4. decembra 2021
začiatok stretnutia – 10:00 hod.

Kto sa stretnutia nemôže zúčastniť, môže si dohodnúť aj individuálne stretnutie na dole uvedenej emailovej adrese, alebo telefonicky. 

Stretnutie prvého kontaktu možno absolvovať len raz (t.j. len pre tých, ktorí v seminári neboli nikdy, alebo boli len na Deň otvorených dverí).

Kontaktné údaje: spiritual2@kske.sk alebo propedeutikum@kske.sk

Peter Ceľuch, špirituál kňazského seminára

Marek Kunder, prefekt propedeutického ročníka