Boli sme na pochode za život – za našich najmenších

Ubehlo ešte len deväť dní od nášho príchodu do propedeutického ročníka a hneď sme sa vybrali na spoločný  výlet s bohoslovcami aj s predstavenými z kňazského seminára sv. Karola Boromejského do Bratislavy na národný pochod za život. V nedeľu ráno sme vyrazili o 02:30 hod. s autobusom a dorazili sme po pol deviatej do Incheby arény. Náhle nato sme sa všetci usadili a postupne prichádzali ďalší veriaci z celého Slovenska.

Program začal o pol deviatej sv. ružencom a po ňom hneď nasledovalo slávenie sv. omše. Po nej sme sa všetci mali pešo presunúť na námestie slobody kde o 14:30 mal byť začiatok pochodovania. Pre tých, ktorí boli nevládni alebo ktorí by nezvládli prísť peši na námestie, bolo pripravených 10 autobusov v rámci kyvadlovej dopravy. Pred začiatkom pochodu sme mali rozchod. S bohoslovcami sme si zašli na kávu, trošku sme sa porozprávali. Po káve cestou na námestie sme stretli viacerých známych ľudí, mnohých aj z našich rodných farností. Na pochode vystúpili viacerí hostia, napríklad prolife aktivistky Obianuju Ekeochová a Sue Thayrová či umelci Peter Bažik, eSPÉ a Dominika Stará, ktorá pre  túto chvíľu napísala pieseň „Život je dar“. Taktiež nechýbali ani cirkevní predstavitelia, ktorí podporili túto myšlienku. Vďaka dobrovoľníkom, organizátorom a policajnému zboru sa celkový pochod niesol vo veľmi dobrej atmosfére, bez nejakých vážnejších problémov. Ukončenie pochodu a sprievodného programu bolo o 16:30 hod. Po ukončení sme sa hneď vrátili k autobusu a vracali sme sa hneď domov do kňazského seminára.

V závere chcem dodať, že z celého už tretieho národného pochodu za život, na ktorom sa zúčastnilo vyše 50 – tisíc ľudí, som bol veľmi povzbudený vo viere. Bol to pre mňa prvý pochod za život a páčilo sa mi ako sme sa celá krajina mohli spoločne zjednotiť a byť jednotní a tak bojovať za nenarodené deti, za život, ktorý je darom od Boha. Som rád že som mohol aj svojou účasťou podporiť túto vec a byť jednou kvapkou v mori. 

Ján Juda

P.S. A postrehy ostatných členov propedeutika, ktorí boli na Pochode za život: 

Patrik Medér: „Národný pochod za život je jedna z foriem ako vyjadriť svoj názor k danej problematike a napriek niekoľko hodinovej ceste do Bratislavy je to veľká výzva. Túto výzvu si zobralo k srdcu hlavne značné množstvo mladých ľudí z celého Slovenska. V mladých ľuďoch, v mladých rodinách a samozrejme v MODLITBE vidím veľkú silu a jasný odkaz pre Národnú radu SR a pre ľahostajnú spoločnosť.“

Fabián Kurty: „Na národnom pochode za život som bol prvýkrát. Veľmi sa mi páčilo ako ľudia nebojácne vyšli do ulíc a pochodovali za najmenších a bezbranných z nás.“

Daniel Dzuriš: „Určite sa po pochode cítim povzbudený. Teší ma, že sa na ňom zúčastnili ľudia každého veku a verím, že sa na podobnej akcii opäť čoskoro stretneme. Bojovať za život sa oplatí.“

Tomáš Toma: „Prvýkrát som sa zúčastnil na národnom pochode za život a bol som veľmi povzbudený z veľkého počtu mladých, ktorí prišli pochodovať a postaviť sa za našich najmenších bratov a sestry. Veľmi ma prekvapilo a povzbudilo, že toľko veľa mladých si uvedomuje, že životy nenarodených detí majú rovnakú dôstojnosť a hodnotu ako tie naše.“

Náš odpust

Nástup chlapcov v tomto školskom roku do propedeutika bol 13. septembra. O deň neskôr, ako máme v našej kaplnke príležitosť odpustovej slávnosti z titulu Mena Panny Márie. A tak sme hľadali termín, kedy by odpustová slávnosť mohla byť. Voľba padla hneď na pondelok 16. septembra.

Slávnostnú sv. omšu ráno o 6.45 hod. mal u nás o. vicerektor Andrej Kačmár. Vo svojej homílii krásne poukázal na dôležitosť dobrého vzťahu s Pannou Máriou pre kňazov a budúcich kňazov, ako aj krásu a účinnosť modlitby sv. ruženca. Boli sme veľmi radi, že sme medzi nami mohli privítať aj minuloročných absolventov propedeutika, ktorí nám pomohli tak s hrou na organe ako aj službou pri liturgii. Zároveň akoby tak symbolicky pri tejto slávnosti došlo k odovzdaniu priestorov kaplnky a propedeutika prechádzajúcimi propedeutikmi novým kandidátom. Prosíme Boha o to, aby aj noví kandidáti sa v týchto priestoroch tak ubytovacích ako aj sakrálnych cítili čo najlepšie.

Fotografie zo slávnosti si môžete pozrieť v galérii alebo kliknutím na tento odkaz 🙂

VALENTÍNSKA PÚŤ NÁM PRINIESLA NOVÉ VZŤAHY

Sedem pahorkov pomaly prikrýva závoj letného večera. Romantickú atmosféru umocňuje hlas fontán, stojím v tichom objatí. Valentínska púť po troch mesiacoch čakania priniesla svoje ovocie. Mesiačik veľký, zlatistý, žmúri na Rím kamenistý. Sekundová ručička sa javí ako minútová, nevnímajúc čas nechávam priestor pôsobivej atmosfére pred majestátnou bazilikou prvého pápeža. Jedno z najvydarenejších architektonických diel na svete, Piazza San Pietro s kapacitou až 400 tisíc ľudí je takmer prázdne. Je štvrtok večer a my sme sa prišli rozlúčiť s večným mestom.

Pokračovať v čítaní

Nedeľné prijatie vo farnosti…

Jedno nedeľné ráno sme sa vybrali na krátku cestu do farnosti, odkiaľ pochádza náš diakon dp. Rastislav Gönci. Konkrétne nás tam pozval vdp. farár Jozef Mrúz. A keďže sme nemali „spania“, na fare sme boli už o 7:00 hod., kedy sme mu zaklopali na dvere. Po ich otvorení sme počuli slová:  „Vy ste presní ako hodinky”  Takéto milé privítanie nás potešilo. 🙂

Pokračovať v čítaní

MDŽ trochu inak

“Chalani, veď príďte niekedy na víkend”, povedal mi môj strýko Marek (ktorý je kňazom v rehoľnom dome pre sestry Vykupiteľky) po koncerte Piotra Rubika v Košiciach a aspoň narýchlo sa zoznámil s naším propedeutickým ročníkom.

A tak, ako nás v septembri Rubikov orchester vytrhol na chvíľku zo vtedy ešte len rozbiehajúceho sa seminarného života, tak sme sa o pár mesiacov neskôr ocitli na celý jeden vikend opäť mimo nášho priestoru – na Vricku.

Pokračovať v čítaní

Duchovné cvičenia = absolvované :)

Ligotavé vločky snehu pomaly padajú na zem a pokrývajú celú krajinu. Zem si oblieka  krásne biele rúcho, akoby vedela, že je sviatok obrátenia sv. Pavla, a že liturgia tohoto sviatku sa slávi v bielej farbe. Uprostred zasneženého lesa, kde už ani telefónny signál nesiaha, v malej kapucínskej chate, zavládlo ticho. Ticho v ktorom počuť iba Ducha Svätého prehovárať k štyrom mladým mužom rozhodnutým stráviť nasledujúce dni počúvaním jeho slov a zamýšľaním sa nad nimi.

Pokračovať v čítaní

Duchovné cvičenia

Dnes odchádzame na duchovné cvičenia na jednu chatu blízko pri Trenčíne, kde by sme mali byť do pondelka. Bude ich viesť Doc. Juraj Sedláček, ktorý je zároveň šéfom Univerzitného pastoračného centra v Trenčíne.

Tešíme sa a prosíme vás o modlitby, aby priniesli svoje duchovné ovocie do našich životov podľa Božej vôle.