Ak si niekedy pocítil vnútorný hlas…,

…akoby vnútorné vnuknutie, či by si nemal rozmýšľať o tom, že si povolaný ku kňazstvu, zastav sa teraz v sobotu

14.1.2023 od 9:30 hod.

v Kňazskom seminári v Košiciach

na Hlavnej ul.

Tešíme sa na Teba buď teraz v sobotu alebo potom neskôr kedykoľvek individuálne. 🙂

email: propedeutikum@kske.sk

tel.: 0915 947 309