Týždeň modlitieb za duchovné povolania

Aj my v propedeutiku sa pripájame. Je pravdou, že sa každý deň počas celého roka modlíme sv. ruženec za nové kňazské povolania, ale v tomto týždni sa pokúsime pridať ešte niečo navyše – okrem špeciálnej prosby pri sv. omšiach a modlitbe breviára. Čo to bude, ešte trošku rozmýšľame.

Ďakujeme veľmi pekne za vašu duchovnú podporu a všetky modlitby za duchovné povolania.