Niečo navyše k tomuto týždňu…

Tu je naša odpoveď, čo sa pokúsime pridať navyše k tomuto týždňu modlitieb za duchovné povolania:

Sme traja v propedeutiku a tak sme sa rozhodli, že si dnes večer od 20.00 do 23.00 hod. dáme adoráciu, kde každý z nás bude môcť byť hodinu sám v kaplnke s eucharistickým Ježišom vo Sviatosti Oltárnej, a tento čas obetujeme za nové kňazské povolania.