Ďakujeme, bl. Titus Zeman!

Dnes má náš slovenský blahoslavený Titus Zeman svoj liturgický sviatok.

Pripomíname si ho aj u nás v propedeutiku, pretože sme boli na slávnosti jeho blahorečenia v Bratislave a podarilo sa nám takisto získať jeho relikviu I. stupňa do našej kaplnky.

A chceme mu, ako mučeníkovi pre duchovné povolania, poďakovať za jeho orodovanie za naše nové kňazské povolania pre Košickú arcidiecézu.

V tomto roku sú v propedeutiku 4 noví kandidáti, čo je 100% nárast oproti minulému roku (boli 2, jeden za Rožňavskú diecézu a jeden za Košickú arcidiecézu). A keď si to zoberieme v tomto roku čisto z pohľadu Košickej arcidiecézy, tak ide o 300% nárast – súčasní štyria oproti jednému v minulom roku.

Bl. Titus Zeman, veľká vďaka Ti za všetko orodovania a nezabúdaj na nás i naďalej. 🙏