Zdieľanie dobrých správ – Cirkev na internete

V stredu 2. októbra sme mali možnosť byť na prednáške Mons. Paula Tighe na Prešovskej univerzite v Prešove. Je to človek, ktorý je supervízorom všetkých oficiálnych vatikánskych stránok ako napr. Twitter účtu @Pontifex (18,1 mil.) a všetkých internetových kanálov Vatikánu (Radio Vatican, L’Osservatore Romano, news.va, tlačová kancelária… ). Chceme sa s vami podeliť o pár myšlienok z jeho prednášky ako aj odpovedí na otázky, ktoré môžu byť inšpiratívne pre nás a pre naše správanie sa na internete.

 • chceme hovoriť o tom, ako technológia mení našu kultúru, naše spoločenstvo a spôsoby komunikácie
 • sociálne médiá (facebook, twitter a pod.) sa stali prostriedkom na to, aby sme už aj my komentovali udalosti
 • digitálny svet a reálny svet sú dnes už spojené svety
 • komunikácia má vždy dve funkcie: dávať informácie – vymieňať si ich a nadväzovanie vzťahov – v sociálnych médiách sú tieto dve funkcie veľmi úzko spojené. 
 • čiže aj v Cirkvi si musíme uvedomiť, že aj keď máme dobrú informáciu, musíme mať aj dobré vzťahy. Doteraz sme boli zvyknutí, že my rozprávame jedným smerom – my rozprávame a ľudia počúvajú. Ale dnes je to interaktívne – oni odpovedajú, reagujú, nie iba počúvajú. A ak neodpoviem na ich otázku, tak ma jednoducho vypnú a pôjdu preč. 
 • sme stále ešte len na začiatku digitálnej revolúcie a vôbec nevieme, kde to skončí
 • našou úlohou je prijať to, čo je pozitívne v médiách, akoby ich objať

KULTÚRA:

 • technológia je dobrá vec. Musíme oceniť to, že veda urobila tento svet oveľa lepší. Takisto ako napr. v medicíne. Technológia nie je náš nepriateľ. Je to prostriedok, aby sme sa rozvíjali. Musíme vždy oslavovať to, čo je dobré. 
 • skutočným cieľom pokroku je to, aký vplyv má na ľudskú bytosť. 
 • niektorí hovoria, že technológia je neutrálna – nie je ani dobrá a ani zlá a že to závisí od používateľov. Ale pápež František hovorí, že to nie je také jednoduché. Lebo technológia už má v sebe svoju vlastnú logiku a hodnoty. A to totiž aj preto, lebo technológia, ktorú používam, mení aj mňa. Technológia mení, ako my rozmýšľame. V minulosti sa technológia vyvíjala na univerzitách a pre ľudské dobro. Dnes vyvíjajú technológiu súkromné firmy a ten cieľ tam nemusí byť stále dobrý. 

SOCIÁLNOSŤ:

 • ak veriaci ľudia pôjdu preč zo sociálnych médií, tak dovolíme negatívnym ľuďom, aby vyhrali
 • dôležité je takisto nepoužívať negatívny jazyk. 
 • snažíme sa viesť iných k tomu, aby druhých skôr prijímali a dobre sa k nim správali. Je ľahšie vystrašiť ľudí ako im dať nádej.
 • ľudia sa potrebujú pýtať, či tá informácia je pravdivá a ak nie som o tom presvedčený, tak ju nezdieľam. Rovnako sa aj pýtať, kto sa ma snaží manipulovať. 
 • ak je tam negatívny obsah – zraňujúci na iného – aj keď je to pravda, tak to nezdieľam, lebo je to nefér voči tomu druhému
 • potrebujem sa naučiť nenechať sa chytiť do tejto negatívnej mentality – Ježiš povedal – nastavte aj druhé líce, neodpovedajte

ETIKA:

 • je potrebné snažiť sa pochopiť tých, ktorí vyvíjajú technológie a o čom tie technológie sú
 • väčšina etiky, ktorú my používame, sa vyvinula v západnej spoločnosti a bola spoločná pre nás. Teraz musíme násjť takú etiku, ktorá presvedčí napr. aj Číňanov a aj Američanov. Takisto niektorí ľudia sú veriaci a niektorí nie. 
 • Ako nájsť takú etiku, ktorá bude spoločná pre obe strany? Riešenie spočíva v odpovedi na otázky: Čo to je, čo robí život radostným a lepším? Pre jednotlivca aj pre spoločnosť? Ako sa naše rozhodnutia dotýkajú každého jedného človeka? Až potom sa môžeme dohodnúť a nájsť spoločnú reč o tom, čo je vlastne zlé.
 • Niekedy je ťažké zhodnúť sa na tom, čo je dobré, ale vieme sa zhodnúť na tom, čo je zlé. Jedno pravidlo je: neškoďte. 
 • rizikom umelej inteligencie je to, že skopíruje to najhoršie z našej inteligencie
 • pri umelej inteligencii je dôležité pochopiť, že človek nie je iba inteligencia. Ak budeme rozmýšľať iba digitálne, tak zabudneme na ľudskosť
 • takisto ako katolíci zdôrazňujeme, že nie sme iba indivíduá, ale sme spoločenské tvory – digitálny svet je častokrát veľmi individuálny

Otázky po prednáške a odpovede na ne:

 • cirkev na internete?
  • ak nie ste na internete, nezasahujete veľkú skupinu ľudí
  • otázka vždy znie: čo môžem urobiť online, čo je užitočné, nápomocné pre ľudí?
 • mala by Cirkev komentovať politiku a politikov?
  • Cirkev musí hovoriť pravdu evanjelia, musí hovoriť to, čo by Ježiš chcel, aby sme povedali. Niektorí ľudia to budú chápať ako politiku (ako napr. v Taliansku, kde istý kardinál k téme utečencov iba napísal na Twitteri citát evanjelia – “bol som pocestný a pritúlili ste ma” – hneď na neho zaútočili, že sa mieša do politiky. Ale on iba citoval evanjelium). 
  • rozmýšľať nad tým, aby ľudia boli pozitívnejší – to je naša úloha
 • ako sa brániť manipulácii médiami?
  • zistiť prameň, kde je článok uverejnený
  • kto je ten novinár – vygoogliť si o ňom informácie
  • na soc. sieťach ktorý kamarát mi posiela hodnotné veci a ktorý nie
  • veľmi dôležitý je skepticizmus a učiť sa, komu môžeme v skutočnosti veriť
  • my nič nepredávame, my nikoho nechceme manipulovať, my sa chceme zdieľať s tým, čo je pre nás dobrou novinou. Šíriť to, ako cítime, že nás Boh miluje. Evanjelizácia je cez atrakciu príťažlivosti. Benedikt XVI. hovorí, že nebombardujte ľudí nábožnosťou, ale ticho svedčte o hodnotách, ktorým veríte. A to aj ukáže, že nám na druhých ľuďoch záleží. Byť autentickým a vedieť rozprávať o svojej viere.
 • online – buďte sami sebou. Ak sme ľudia plní radosti, ak veríme v dobro, ale na internete sme hnusní a odporní, tak to je blbé svedectvo. Pokoj a mier. 
 • používal by dnes Ježiš internet?
  • iste áno. Jeho posolstvá sú veľmi krátke a jasné: Miluj svojho blížneho… Ježiš nepoužíval iba synagógu, ale aj trh. Využíval všetky dostupné prostriedky. Ježiš od nás chce, aby sme svoje schopnosti použili na to, aby sme priniesli Jeho slovo všade, kde to dokážeme. Internet je spôsob, ktorým sa dá prísť na koniec sveta.