Púť na Velehrad

Bol piatok 11.10.2019, kedy sme sa spolu s ostatnými bohoslovcami z nášho kňazského seminára vydali na ďalekú cestu. Kam? Na stretnutie bohoslovcov Čiech, Moravy a Slovenska na Velehrade. Z Košíc sme vyrazili okolo obeda a asi po 6 hodinách cesty sme prišli do farnosti Štípa v Česku. V miestnom kostole Narodenia Panny Márie bolo privítanie miestnym pánom farárom Františkom Sedláčkom a následné rozdelenie do rodín, v ktorých sme boli ubytovaní. Nasledujúci deň 12.10. sme po raňajkách v rodinách vyrazili na Velehrad. Stretnutie sa začalo krátkym zamyslením v bazilike Nanebovzatia Panny Márie a sv. Cyrila a Metoda. Hneď za tým nasledovala modlitba sv. ruženca, ktorú si pripravili bohoslovci z Bratislavy. Po modlitbe ruženca nasledovala slávnostná sv. omša, ktorú celebroval Mons. Jan Graubner, olomucký arcibiskup a metropolita.

V homílii sa nám prihovoril bratislavský eparcha Mons. Peter Rusnák. Po skončení sv. omše sme sa všetci presunuli pred baziliku, kde sme si urobili spoločnú fotku. Po posilnení ducha sme si išli posilniť telo do neďalekého exeričného domu Stojanov. Po výdatnom obede sme sa opäť presunuli do areálu baziliky, kde sme mali možnosť sa pozhovárať s ostatnými bohoslovcami. V rámci poobedňajšieho programu sme mali možnosť sa zúčastniť rôznych diskusií napr. ikonografia náhrobku kardinála Špidlíka. Okrem toho bola možnosť aj oddychu a občerstvenia v budove neďalekého gymnázia. Potom opäť sme sa všetci presunuli do baziliky na spoločný program, kde nás čakali prednášky ako napr. Mučeníctvo srdca ako predpoklad misií. Stretnutie na Velehrade sme ukončili modlitbou Akatistu k našej nebeskej Matke. Z Velehradu sme sa presunuli naspäť do farnosti, kde sme boli ubytovaní. V nedeľu 13.10. sme sa zúčastnili všetci seminaristi na sv. omši v miestnom kostole, ktorú celebroval miestny pán farár. V homílii sa prihovoril o. rektor Štefan Novotný. Po sv. omši sme prišli do rodín, kde sme sa spolu s nimi naobedovali a aj im poďakovali za ich vrelé prijatie. Poobede mali bohoslovci pripravenú prezentáciu o našom kňazskom seminári. Náš pobyt vo farnosti sme ukončili požehnaním a rozlúčením sa s pánom farárom a veriacimi. Cestou na Slovensko sme mali zastávku v obci Horní Lídeč, kde sa nachádza vyrezávaný drevený betlehem. Do Košíc sme prišli vo večerných hodinách. Aj touto cestou sa chcem poďakovať Pánu Bohu za požehnaný čas a pánovi farárovi Františkovi Sedláčkovi a veriacim z farnosti Štípa za to, že nás ochotne prijali. No a foto na záver.

Fabián Kurty