Návšteva farnosti sv. Košických mučeníkov – Humenné

V stredu 12. februára sme boli pozvaní do farnosti sv. Košických mučeníkov v Humennom na celohumenskú mládežnícku sv. omšu.

Hlavným celebrantom bol o. Marek Kunder. Veľmi sa mi páčila kázeň, ktorá bola zameraná hlavne pre mladých, ktorí sa pripravujú na birmovku, život v dospelosti, aby si vedeli uvedomiť, čo chcú v živote robiť a čo ich bude skutočne napĺňať. Po slávení sv. omše sme sa presunuli na faru, kde sme večerali s miestnym pánom farárom – Jozefom Kozákom, kaplánom Marekom Marcinom a laikmi – animátormi birmovancov. Veľmi milo som bol prekvapený, akí boli otvorení, úprimní a ako pracujú s mládežou. Ďakujeme o. Jozefovi za jeho životné skúsenosti a za rady do života.

V závere chcem vysloviť jedno veľké Pán Boh zaplať za ich prijatie, pohostenie, povzbudivé slová a ich drahocenný čas, ktorý bol venovaný nám.

Fotografie z našej návštevy si môžte pozrieť cez tento link a ak si chcete pozrieť článok Humenčanov a vidieť viac fotiek, kliknite sem.

Janko Juda