„Prajeme Vám príjemné prežitie veľkonočných sviatkov, aby Vás tajomstvo Pánovho zmŕtvychvstania naplnilo radosťou a pokojom“

Ďakujeme Vám za akúkoľvek Vašu podporu a modlitby,
s radostným aleluja v srdci Vás pozdravujú 
– propedeutici –