Návšteva slovenského propedeutika v českom konvikte


Na jednej nedeľnej porade spolubrat Dávid dostal nápad- aby sme sa išli pozrieť do Teologického konviktu v Olomouci. ( CZ ☺ ) Nápad to bol dobrý a tak sme sa ho pokúsili presadiť a vyšlo to. ☺ Otec Marek napísal nesmelý mail predstaveným do Olomouca. Predstavení hneď nadšene súhlasili.

A tak sme  4. apríla vycestovali. Cesta, ktorá bola dlhá, zbehla dosť rýchlo. V aute sme rozmýšľali ako to tam bude, ako nás privítajú a tak. S drobnými obavami, ale aj z nedočkavosťou sme išli stále bližšie a bližšie. Keďže  cesta bola dlhá, zastavili sme sa na drobné občerstvenie u sestry o. Mareka. Po prestávke sme pokračovali v ceste. Až sme prišli do Olomouca. Otec Alfréd Volný  (riaditeľ konviktu) a Lukáš Mocek (prefekt)  nás už čakali a vrúcne nás privítali. Po tomto privítaní nás už čakala večera v jedálni a privítanie ešte od  10-tich chlapcov, ktorí sa v konvikte pripravujú. Potom sme sa išli vybaliť, prefekt nám ukázal seminár a nasledovalo tzv. “kolečko” – zoznamovanie sa.☺ Pri zoznamovaní už bol aj o. špirituál Petr Vrbacký.  Piatok sme začínali s chlapcami sv. omšou, ktorá bola v kaplnke sv. Jána Sarkandera – ktorého svätorečil sv. Ján Pavol II. pri svojej návšteve na Morave v roku 1995. Po sv. omši nasledovali raňajky a káva u o. špirituála. Po káve sme sa presunuli na hodinu katechizmu ktorú učí kaplán o. Jozef, ktorý nám okrem katechizmu porozprával o svojich doterajších skúsenostiach v pastorácii a pýtal sa nás aj na situáciu na Slovensku. Po prednáške sme s o. Alfrédom navštívili katedrálu sv. Václava a pozreli sme si arcibiskupský palác. Veľmi sme sa potešili, keď k nám prišiel aj otec arcibiskup Mons. Jan Graubner, čo si veľmi vážime.


Po obede nasledovala prehliadka hradu Bouzov, ktorý je známy tým, že sa na ňom natáčali scény z rozprávok ako napr. Arabela či Fantaghiro… Po prehliadke hradu sme išli na Kalváriu u Jevíčka, kde sme si pozreli kostol a pomodlili sme sa krížovú cestu. Po duchovnom posilnení sme sa posilnili aj na tele a to na fare, kde pôsobia otcovia z rehole pasionistov. Momentálne tam pôsobí iba jeden, ktorý nás ponúkol zákuskom kávou a čajom. Po tomto programe sme sa presunuli naspäť do Olomouca. Po večeri sme adorovali pred vyloženou Sviatosťou Oltárnou. Potom sme si boli pozrieť nočný Olomouc (je nádherný ☺). Sobotu sme začínali raňajkami, po ktorých sme putovali (aj keď iba na aute ☺) na pútnické miesto  Svatý Hostýn.  

Po sv. omši v bazilike Nanebovzatia Panny Máriesme navštívili rehoľné sestričky Sv. Kríža v Kroměříži, ktoré nám prichystali vynikajúci obed. Po obede sme sa boli pozrieť na arcibiskupský zámek v Kroměříži. Po tejto nádhernej prehliadke sme išli naspäť do konviktu. Nasledovala večera a po večeri sme zahrali medzištátny zápas vo florbale: SR (Dávid, Ondro a Dominik) vs ČR (Antonín, Daniel a Patrik). Zápas sme prehrali 18:20 a teda musíme ešte viac trénovať ☺. Po jednom zápase sme sa vybrali na druhý, ktorého hra už nebola florbal ale bowling. Bowling sme si už zahrali všetci, pomedzi to sme si utužili vzťahy s chlapcami z Čiech. Aj keď sa nám to páčilo čakala nás už posteľ a zaslúžený spánok. ☺ Nedeľu sme začínali rannými chválami  potom raňajkami a sv. omšou, ktorá bola aj s bohoslovcami – ktorých nebolo veľa, lebo ostatní išli na miništranský deň. Homíliu mal o. riaditeľ konviktu – Boh miluje hriešnika, ale nenávidí hriech. Po sv. omši sme si dali kávu u prefekta. Potom sme zjedli obed a poďakovali sa predstaveným, ale aj chlapcom za bohatý program a prijatie. Po rozlúčke sme sa vybrali domov, ale po ceste sme sa ešte zastavili uo. Jozefa Červenku, farára vo farnosti Soběchleby, na požehnanie krížovej cesty, ktorú pri príležitosti spomienky na všetkých tých, ktorí boli vysťahovaní zo svojich rolí a majektov pri tzv. “Akci kulak” za komunistického režimu v roku 1952, požehnal otec biskup Mons. Josef Nuzík. Zároveň sme sa ju pomodlili spolu s veriacimi farnosti.Po tejto prestávke sme absolvovali dlhú cestu domov a čakal nás zaslúžený spánok.


Aj týmto spôsobom by sme sa chceli ešte raz poďakovať: najskôr Pánu Bohu, potom predstaveným o . Alfrédovi, o. Petrovi, prefektovi Lukášovi a chlapcom z konviktu za to, že nás prijali a urobili nám bohatý program. Ďakujeme ☺ A naše poďakovanie patrí aj nášmu vicerektorovi o. Andrejovi za požičanie 9-miestneho seminárneho auta, vďaka ktorému sme mohli lepšie cestovať tak ďaleko. ☺ 

Viac fotiek z našej návštevy konviktu nájdete v galérií 🙂

Dominik