Košické propedeutikum zavítalo na krajný východ našej arcidiecézy

Posledná aprílová sobota, 28. apríla, patrila opäť návšteve farnosti. Tentokrát sme sa vybrali na úplný východ našej arcidiecézy, do mesta obklopeného nádhernou prírodou – do Sniny. Našou prvou zastávkou bola farnosť Povýšenia sv. Kríža, kde nás privítal miestny farár – dekan Alan Tomáš a kapláni Martin Rečlo a Martin Murajda. V úvode nám pán farár porozprál o tom, aké špecifiká má mestská farnosť, zvlášť v oblasti, kde je problém s prácou a mnohí odchádzajú za prácou na západ. Dozvedeli sme sa o histórii aj súčasnosti farnosti, o spoločenstvách, ktoré v nej pôsobia a aj o rôznych aktivitách, ktoré táto farnosť ponúka. Sme veľmi povzbudení, koľko ochotných ľudí v tejto farnosti slúži a ako to tam žije.

Po krátkom posedení na fare sme sa presunuli do kláštora sestier Božského Vykupiteľa, ktorý je vedľa kostola Povýšenia sv. Kríža. Sestry nám porozprávali o svojej reholi a poukazovali nám staré kroniky a fotografie, ktoré dokumentujú ich činnosť pri farnosti v Snine. V kaplnke kláštora sme mali sv. omšu, ktorú nám odslúžil náš prefekt, o. Marek Kunder. Po návšteve kláštora sestier Božského Vykupiteľa sme šli do blízkej reštaurácie na obed. Po obede sme sa pomodlili ruženec Božieho milosrdenstva pred Sviatosťou Oltárnou vo farskom kostole. Po krátkej prehliadke kostola nás čakal ďalší bod programu – návšteva Cirkevného centra voľného času, kde nám o jeho činnosti porozprávala riaditeľka CCVČ, Iveta Haburajová. Centrum ponúka mnoho krúžkov a navštevuje ho vyše 700 detí vo veku od 5 do 25 rokov.

Po návšteve centra voľného času sme sa presunuli do druhej farnosti v Snine, do farnosti Božieho Milosrdenstva, kde nám o farnosti a o kostole porozprával pán farár, o. Anton Matina. V tejto farnosti sme videli, ako sa dá pôvodná budova kina prerobiť na nádherný Boží stánok. Kostol Božieho milosrdenstva je skutočne nádherný a aj činnosť a spoločenstvá vo farnosti sú skutočne pestré. Povzbudení slovami o. Antona sme sa presunuli do budovy diecéznej charity, kde bola pre nás pripravená krátka prezentácia činnosti charity, kde sa piati zamestnanci charity venujú niekoľkým klientom, ktorí sú telesne či inak hendikepovaní. Stretnutie sa s riaditeľkou charitného domova a jej zápal pre prácu s takýmito ľuďmi bol pre nás veľmi povzbudzujúci. Úplný záver dňa patril opekačke s miništrantmi farnosti Snina v záhrade charitného domu v Snine. Dobre sme sa najedli, niektorí z nás si zahrali chlapcami futbal, niektorí sedeli pri stole s gitarou alebo sa len tak rozprávali. Bol to krásny spoločný čas, po ktorom nasledoval už len presun na železničnú stanicu a odchod vlakom do Košíc.

Bol to pre nás krásny deň spoznávania nových miest našej arcidiecézy a bol vskutku pestrý – za jeden deň sme navštívili 2 mestské farnosti, sestry Božského Vykupiteľa, charitný dom v Snine, mali sme sv. omšu, ruženec k Božiemu milosrdenstvu, adoráciu a mnoho krásnych stretnutí. Chceme sa poďakovať v prvom rade Pánu Bohu za ochrannú ruku počas cesty do Sniny a naspäť a za krásny slnečný deň, ktorý nám daroval. Naša vďaka patrí farárom oboch farností, Alanovi Tomášovi a Antonovi Matinovi za prijatie a milé a povzbudivé slová a kaplánom Martinovi Murajdovi a Martinovi Rečlovi. Zvlášť patrí naša vďaka o. Martinovi Rečlovi za sprevádzanie počas celého tohto dňa. Dakujeme aj sestrám Blandíne, Rudolfe a Alfonze z kláštora sestier Božského Vykupiteľa za ich láskavé slová a prijatie v ich kláštore. Takisto ďakujeme aj pani riaditeľke CCVČ Ivete Haburajovej za prezentáciu centra a jeho činnosti.

Povzbudení a plní vďačnosti pokračujeme v našej formácii a príprave na kňazský seminár.

autor: Jaroslav Grocký

Pozri: Galéria » Snina 28.04.2018