Nový školský rok

Drahí priatelia, začal sa nový školský rok 2018/2019 a do propedeutického ročníka nastúpili noví chlapci, traja z Košickej arcidiecézy – Ondrej Martinkovič, Dávid Černiga a Dominik Maruša a jeden z Rožňavskej diecézy – Ján Kotlarčík.

Na začiatku nás privítal náš o. prefekt Marek Kunder a uviedol nás do života v seminári.
Prvý týždeň sme sa zapísali na Teologickú fakultu Katolíckej univerzity v Ružomberku, spoznávali priestory seminára, učili sa modliť liturgiu hodín, budovali medzi sebou hlbšie vzťahy a aj sme si trošku zašportovali v seminárnej telocvični. Janko bol vo svojej diecéze asistovať pri kňazskom dni Rožňavskej diecézy a pri slávnostnej omši v deň 15. výročia príchodu svätého Jána Pavla II. do Rožňavy. V nedeľu sme už boli všetci spolu aj s bohoslovcami na omši v seminárnom kostole.

Ďakujeme Bohu za to, že nás sem povolal a prosíme vás o modlitby.

Vaši chlapci