78. púť radosti

“Svätosť na dosah”… bolo témou 78. púte radosti vo Vysokej nad Uhom. Celé propedeutikum sa vydalo na púť do rodiska blahoslavenej Anky Kolesárovej.

V piatok sme začali s prípravami a službou pri liturgii, ktorú sme mali na starosti. Všetko sa oficiálne začalo otváracím ceremoniálom, kde sme sa aktívne zapojili do scénky. Sv. omšu celebroval o. Tomáš Tupta, vicerektor Domčeka Anny Kolesarovej. Po sv. omši sme mali stretko v skupinkách, kde sme sa zoznamovali a trávili spoločne čas. V sobotu ráno sme začali rannou modlitbou. Potom sme naplnili naše “brušká”, aby sme mohli pokojne a plní síl počúvať prednášku o. Dominika (farára v Sliači). Počas prednášky nám o. Dominik priblížil 7 charakteristík k svätosti: tichosť, trpezlivosť, znášanlivosť, radosť zo života, byť v spoločenstve, čas na modlitbu, zmysel pre humor. Ďalej nás o. Dominik povzbudil k tomu, že: “ak sa nestíhaš modliť, tak niečo vynechaj, aby si sa stíhal modliť“. Po prednáške sme sa spolu v skupinkách zdieľali a rozprávali o svätosti. Poobede sme putovali do rodnej dediny bl. Anky.

Sv. omšu celebroval o. Dušan Škurla. Večer sme zakončili svedectvami a adoráciou. Po adorácii sme mohli trochu zažiť spoločenstvo priateľov a spoznávať ďalších mladých pútnikov. Púť sme ukončili sv. omšou, kde sme ďakovali Pánovi Ježišovi, že sme mohli prežiť tento víkend v Pavlovciach nad Uhom, byť v prítomnosti toľkých mladých a pestovať si vzťah k svätosti s blahoslavenou Ankou. 

Nezabúdajme na to, že byť svätým môže byť každý jeden z nás. Nezáleží na tom, či som kňaz, rehoľník, zasvätená osoba alebo laik. Záleží na tom ako žijem svoj život s Ježišom a ako žijem život s inými ľuďmi. Na záver sme ako “rýchla rota” poupratovali a pomohli dať do poriadku priestory, kde sa púť radosti uskutočnila. Po ceste domov sme sa podelili o svoje zážitky, dojmy, postrehy, či radosti.

Viac fotiek z púte nájdete v našej galérií.

Dávid Černiga