Pozvánka pre všetkých uvažujúcich o kňazstve

V našom kňazskom seminári sa opäť spúšťa projekt tzv. “nultého ročníka”. Ide o pár stretnutí – jednodňových a jednej víkendovky v našom kňazskom seminári s cieľom lepšieho spoznania nášho života ako aj porozprávaní sa o čomkoľvek, čo vás zaujíma. Bude to teraz prebiehať aj v našich priestoroch propedeutika, čo sa veľmi tešíme. 🙂 

Pozývame všetkých chlapcov od 17 rokov vyššie, ktorí možno uvažujú o kňazstve, samozrejme, nie je to hneď pre vás zaväzujúce. Viac informácií ako aj termíny sú na tomto linku:

http://www.kske.sk/index.php?option=nulty

Tešíme sa na stretnutie 🙂