Nedeľné prijatie vo farnosti…

Jedno nedeľné ráno sme sa vybrali na krátku cestu do farnosti, odkiaľ pochádza náš diakon dp. Rastislav Gönci. Konkrétne nás tam pozval vdp. farár Jozef Mrúz. A keďže sme nemali „spania“, na fare sme boli už o 7:00 hod., kedy sme mu zaklopali na dvere. Po ich otvorení sme počuli slová:  „Vy ste presní ako hodinky”  Takéto milé privítanie nás potešilo. 🙂

Len čo sa kňazi dohodli ohľadom slávenia sv. omší, vybrali sme sa spoločne na prvú sv. omšu do farského kostola sv. Anny, ktorú  slávili hneď dvaja kňazi – prefekt o. Marek Kunder a p. farár Jozef Mrúz. Správca farnosti nás na začiatku v krátkosti predstavil – kto sme, čo sme, a na záver sme dopinili informácie aj my sami – odkiaľ pochádzame a priblížili im, aký máme program v propedeutiku.

Na ďalšiu sv. omšu sme šli na filiálku do Skároša, kde majú kostol zasvätený Ružencovej Pannej Márii. Tam nás tiež veľmi vrúcne privítali a potešili sa. Čo mňa osobne prekvapilo je, že v takej dedinke – filiálke miništruje na nedeľnej sv. omši až 14 miništrantov. Dokonca som sa dozvedel, že niekedy ich je aj viac. Veľmi ma to povzbudilo a potešilo, že máme nádej na kňazské povolania. Počas sv. omše sme mohli počuť krásne piesne, ktoré spievali farníci zo Skároša. Ďalšie veľmi milé prekvapenie nás čakalo po sv. omši v sakristii – káva a koláčiky. Bolo to veľmi povzbudzujúce, že si tak uctili svojho kňaza a jeho návštevu. Po káve a sladkej dobrote sme sa vydali na tretiu sv. omšu do farského kostola v Trstenej pri Hornáde. To sme ale išli už len dvaja – Dávid a Dominik spolu s o. prefektom Marekom. Ondrej totiž ostal s p. farárom na fare chystať obed. „Ak si hladný, potrebuješ navariť,“ povedal s úsmevom p. farár. Neostávalo teda nič iné, len škrabať zemiaky a obaľovať rezne. Tak sa niekto modlil a niekto chystal obed. ☺

Po troch sv. omšiach sme prišli na faru, vyhrnuli rukávy na košeliach a začali vyprážať rezne a robiť zemiakovú kašu. Počas obeda sme sa rozprávali o rôznych témach ako sú: fara, kostoly, organy, ale aj čisto typické témy, ako je kňazstvo a iné.

Čas obeda rýchlo uplynul a už sme sa  aj ponáhľali na pobožnosť krížovej cesty. Rozdelili sme sa na dve skupinky, jedna na filiálku Skároš a druhá ostala v Trstenom. Po pobožnosti sme si mohli oddýchnuť, a tak po troch sv. omšiach a krížovej ceste nám padla super rozvoniavajúca káva vhod. Ďalší program sme strávili pozeraním futbalového zápasu nášho slovenského národného tímu proti Walesu, či niektorí dali prednosť filmu. Po relaxe nastal čas odchodu naspäť domov do seminára.

S pozdravom a slovami, že „tu nie ste poslednýkrát“ nás odprevádzal p. farár Jozef. Aj touto cestou by sme sa mu chceli poďakovať za jeho prijatie, za otvorené dvere na jeho fare a jeho porozumenie mladým, s ktorými prežil dlhú dobu v ACM-ku v Prešove.

Pán Boh zaplať za krásny čas strávený vo farnosti Trstené pri Hornáde a vo filiálke Skároš. 🙂

Viac fotiek nájdete v galérií 🙂

Dávid