Program sv. omší v našom seminárnom kostole sv. Antona Paduánskeho

Od 6.5.2020 sú znova povolené verejné bohoslužby. V našom kostole budú až do 20.5.2020 podľa nižšie uvedeného poriadku. Počet ľudí je kvôli hygienickým opatreniam obmedzený (110), a preto sme počet sv. omší znásobili cez týždeň a najmä v nedeľu. Tu si môžete pozrieť aktuálny program:
PONDELOK: 11:00, 12:00, 16:30, 17:30
UTOROK: 11:00, 12:00, 16:30, 17:30
STREDA: 11:00, 12:00, 16:30, 17:30
ŠTVRTOK: 7:00 (maďarsky), 11:00, 12:00, 16:30, 17:30
PIATOK: 7:00 (maďarsky), 11:00, 12:00, 16:30, 17:30
SOBOTA: 11:00, 12:00, 16:30, 17:30, 18:30
NEDEĽA: 7:15 (maďarsky), 8:15, 9:00 (seniori), 10:00, 11:00, 12:00, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30