Nový rozpis sv. omší v našom seminárnom kostole sv. Antona Paduánskeho

Aktuálny rozpis bohoslužieb od 21.5. do 31.5.2020: 

ŠTVRTOK 21.5.2020 = 7:00 (M), 11:00, 12:00, 16:30, 17:30
PIATOK 22.5.2020 = 7:00 (M), 12:00, 16:30
SOBOTA 23.5.2020 = 12:00, 16:30
NEDEĽA 24.5.2020 = 7:15 (M), 8:30 (seniori), 9:30, 11:00, 16:30, 17:30

PONDELOK 25.5.2020 = 12:00, 16:30
UTOROK 26.5.2020 = 12:00, 16:30
STREDA 27.5.2020 = 12:00, 16:30
ŠTVRTOK 28.5.2020 = 7:00 (M), 12:00, 16:30
PIATOK 29.5.2020 = 7:00 (M), 12:00, 16:30
SOBOTA 30.5.2020 = 12:00, 18:00 (TV) 
NEDEĽA 31.5.2020 = 7:15(M), 8:30 (seniori), 10:00 (TV), 11:30, 16:30, 17:30