Nový program sv. omší v našom seminárnom kostole

Po slávnosti Zoslania Ducha Svätého pokračuje cezročné obdobie. Pridali sme v pracovných dňoch sv. omšu o 11:00 kvôli zvýšenej účasti. Nech sa páči pozrite si program bohoslužieb od 1.6.–14.6.2020. Ďakujeme za vašu podporu.

PONDELOK: 11:00, 12:00, 16:30
UTOROK: 11:00, 12:00, 16:30
STREDA: 11:00, 12:00, 16:30
ŠTVRTOK: 7:00 (M), 11:00, 12:00, 16:30
PIATOK: 7:00 (M), 11:00, 12:00, 16:30
SOBOTA: 12:00, 16:30
NEDEĽA: 7:15 (M), 8:30 (seniori), 9:30, 11:00, 16:30

ŠTVRTOK 11.6. Slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi
7:00 (M), 11:00, 12:00, 16:30, 17:30

Sviatosť zmierenia: PONDELOK – SOBOTA: 16:00 – 17:00