Odpust Sedembolestnej Panny Márie na Košickej kalvárii

Milí priatelia,

ubehli len dva dni od nášho nástupu do propedeutika, a 15.9.2020 sme sa vybrali na našu prvú akciu. Tou akciou bol odpust Sedembolestnej Panny Márie na Košickej kalvárii. Ešte pred príchodom na samotné miesto sme absolvovali veľmi príjemnú prechádzku, ktorou sme sa dostali na spomínanú košickú kalváriu. Ako náhle sme tam došli, ihneď sa nám dostalo vrúcneho privítania zo strany saleziánov a ďalších domácich, predovšetkým milej to pani Martiny, ktorá nám veľmi ochotne pomohla so všetkým čo sme potrebovali. Celebrantom slávnostnej svätej omše bol pomocný biskup Košickej arcidiecézy Mons. Marek Forgáč.

Pane, ďakujeme za možnosť byť čo najbližšie pri oltári a Tebe slúžiť deň čo deň, pokiaľ nám sily vystačia. Je to len začiatok rozlišovania našej cesty za kňazstvom, ale pevne veríme, že ak to bude Tvoja vôľa, tak sa stane. Cesta je neľahká, začiatok ťažký: „Ale kto vytrvá do konca, bude spasený.“ (Mt 10, 22)  

Samuel Sitkanič