„Rok korunuješ, Pane, svojou dobrotou“

     Týmto dňom sa končí starý rok a máme jedinečnú príležitosť ho dobre uzavrieť. Skúsme si prelistovať stránky tejto “knihy“, ktorá sa za uplynulý rok nezmazateľne zapísala do našich osobných dejín. Ale nezabudnime to robiť spolu s láskavým pohľadom nášho milujúceho Boha. Skúsme si spomenúť, čo všetko sme tento rok prežili. A kde v tom všetkom bol Boh? Ako nás viedol, čomu nás naučil, kde všade bol s nami, hoci sme si to možno neuvedomovali?

Na počiatku bolo slovo

Boh tvorí a pôsobí skrze slová. Príkladom je stvorenia sveta, ale aj uzatvárania sviatosti manželstva, ktoré vzniká vzájomným povedaním si slov manželského sľubu. Alebo ak málo dôverujeme a Boh nám pošle človeka, ktorý konkrétne prehovorí do nášho života. Boh koná, keď čítame Bibliu a pri danom slove sa zastavíme, premýšľame a počúvame Boží hlas vo svojom vnútri. A Boh môže a chce konať aj cez naše slová. Pápež František to veľmi trefne vyjadril: „Povedzme iba to slovo, ktoré poteší a povzbudí. To slovo má význam a hodnotu. Slová, ktoré by mohli rozčúliť a narušiť vzťahy, zadržme.“

Našim slovám predchádza ticho

Najprv vzniká myšlienka, ktorú sa snažíme vyjadriť v slovách. A tak každá naša konverzácia sa začína tichom. Aj malé narodené dieťa pri svojom narodení, prehovára z ticha matkinho lona do sveta hlasným plačom. Z ticha sme vzišli a v tichu potrebujeme rásť. Stíšenie predchádza aj modlitbu, až potom prichádzajú slová. Je to nekončiaci kruh, od ticha k slovu a naspäť k tichu. Z ticha čerpajme pre naše slová. Každý náš rozhovor, ktorý začne z ticha, nech obohatí toho druhého. Nech na počiatku je slovo lásky. Obnovme našu slovnú zásobu a objavme slová: „smiem“, „ďakujem“ a „prepáč“.


Nastal ten čas, kedy kalkulujeme prežitý rok. Myšlienkový obsah v našej hlave prežitých skutočností častokrát naplnený nepokojom a bezvýchodiskom, v tomto čase rozplietame a rozumom poznávame alebo hľadáme zmysel. 

Je správne hodnotiť svoj rok. Zadefinovať jeho zmysel a potom nájsť náplň do toho ďalšieho. Nezabudnime sa pred slovami – šťastný nový rok – stíšiť, poďakovať. Aby na počiatku bolo Slovo, cez ktoré Boh stvorí, nový, šťastný rok 2021. 

Nový rok je pre nás – nový začiatok – urobiť veci lepšie a takisto prijať Božie dary a výzvy. V čom sa chceme nadchádzajúci rok zlepšiť? Aké rozhodnutie a kroky chceme vykonať? Na ktorom vzťahu chceme pracovať? Odovzdajme aj budúci rok do Božích rúk, nech nás Boh vedie cestami nášho života.

Boh pozná tvoju minulosť, daruj mu svoju prítomnosť a on sa postará o tvoju budúcnosť.

propedeutici