Sviatok Zjavenia Pána

Dnes slávime sviatok Zjavenia Pána, ktorý sa po grécky nazýva epifánia – zjavenie v zmysle: odhalenie alebo odokrytie.

V dnešnom prvom čítaní sme  počuli: „Vstaň…..prichádza tvoje svetlo a Pánova veleba vzišla nad tebou.“ Túžime my vstať, ísť za svetlom a nájsť Ježiša? Stačí tak málo, ale zároveň tak veľa. Ak chceme ísť za svetlom, máme zanechať svoje “temnoty“ ktoré nám ponúkajú pohodlie, niekedy krátkodobé šťastie, ale ktoré nás nakoniec možu priviesť do večného zatratenia. Teda musíme kráčať za Ježišom. Táto cesta je častokrát ťažká, vyžaduje si veľa našej “pozornosti“ a mnohokrát na tejto ceste aj padneme. Ale dobrý Boh, ktorý pomohol mudrcom nájsť malého Ježiška pomocou hviezdy, pomôže vždy aj nám. On ako Otec nám pomože vstať, pošle nám na cestu hviezdu a ukáže, kadiaľ ísť. Veď, nakoniec aj v žalme sme spievali tieto slová: „On vyslobodí bedára,…i chudobného….Zmiluje sa… zachráni život úbožiakom.“ Teda Boh nám vždy ponúkne možnosť, ako vstať. Nikdy nedovolí to čo nie je v Jeho pláne. Aj keď sa nám niekedy môže zdať, že Boh je od nás ďaleko, VŽDY je s nami. Ponúka možnosti, ako aj po páde nasledovať Jeho ako nášho Otca, Majstra, či Priateľa.

Už je len na nás, čo urobíme a ako sa zachováme. Môžeme byť ako králi, ktorí sa mu prišli pokloniť a otvoríme svoje pokladnice, v ktorých máme lásku k blížnym, vďačnosť Bohu, modlitby za naše okolie, obety za chudobných a trpiacich a tak sa dostať do Jeho Nebeského kráľovstva. Alebo môžeme byť ako “kráľ“ Herodes a budeme sa snažiť umlčať Jeho hlas, aby sme boli kráľmi my a mohli si užívať šťastie, radosť a pôžitok, ktorý nám ponúka tento časný svet, ktorý častokrát smeruje ďaleko od Boha. Nebojme sa Mu dôverovať a nechať Ho pôsobiť v nás, aby si z nás mohol urobiť spoludedičov Jeho kráľovstva.  

 

Martin Baloga