1. pôstna nedeľa „B“ 2021

  Veríme v existenciu zlého ducha, diabla?  Postoje ľudí k diablovi sú rôzne a mnohokrát nesprávne, preto bude vhodné zamyslieť sa nad tým, aký postoj zaujímam ja.  Sú ľudia, ktorí neveria v diabla. Pri týchto ľuďoch sa diablovi podaril unikátny trik, ktorý používajú vojaci od nepamäti , len nie s takým úspechom ako diabol.  Je to maskovanie. Maskovať sa pred nepriateľom tak, aby maskovaný bol poznateľný čím neskôr. Úspešnosť víťazstva z veľkej miery závisí práve od maskovania. Diabol presvedčil niektorých  o svojej neexistencii a tak je úspešný  v zavádzaní  ľudí nesprávnym smerom a opúšťaniu pravých hodnôt za hodnoty zdanlivé.
  Sú ľudia, ktorí veria v diabla, ale povedia, že nie je potrebné o ňom hovoriť. Vonkoncom nie v kostole. Do kostola neprichádzame kvôli diablovi, ale kvôli Bohu. Chceme počúvať a hovoriť o Bohu a nie o diablovi. V tomto prípade sa diablovi tiež čiastočne darí taktika maskovania spomenutá v prvej situácii. Tiež pri zvádzaní človeka má veľký úspech.
  Ďalšiu skupinu tvoria ľudia, ktorí veria v diabla a ho uctievajú – satanisti. Oni veria aj v Boha, len Boha nenávidia a robia všetko preto, aby Boha potupovali urážali, podobne aj veriacich. Dali sa do služby satana, slúžia mu konaním zla, čím väčšie zlo vykonajú, tým viac si ho uctia.
  Ďalej sú ľudia, ktorí veria v diabla, ale vidia ho za všetkým zlom v živote, aj v tom, že dnes sneží. Diabol hoci má veľkú moc neovláda všetko vo svete.
  Lebo je tu ďalšia skupinka, ktorí veria v diabla, ale vedia, že bol premožený našim Spasiteľom Ježišom Kristom. Preto sa ho nemusíme báť, ale on sa má báť nás. Pravda, bojí sa nás len vtedy, ak sme spojení s Ježišom a s Duchom Božím. Sv. Marek nemá len najkratšie evanjelium, ale aj udalosti zo života Ježiša opisuje veľmi stroho a dynamicky. Udalosť o pokúšaní Krista na púšti opísal dvomi slovami, zatiaľ čo Matúš a Lukáš rozvádzajú podrobne tri spôsoby pokúšania. Marek ani nespomína odohnanie Satana Kristom, tým necháva problém otvorený. Pokúšanie neskončilo, bude pokračovať ďalej v situáciách, keď Peter odhovára Majstra od umučenia, na kríži keď sa Kristovi posmievajú: „zostúp z kríža, ak si syn Boží“.

  Aj my si máme uvedomiť svoju slabosť  a nenamýšľať si, že budeme mať od diabla pokoj. Do posledného dychu bude sa snažiť a snaží sa uchmatnúť dušu do svojich pazúrov. Kristus bol vedený Duchom Božím na púšť. Tým nám naznačuje, aby sme sa snažili aj my uvedomovať si prítomnosť Ducha Božieho v nás a spolupracovať s ním, aby sme vedeli odolávať nástrahám zlého. Pôstna doba je práve o  stíšení, sebazápore, odriekaní sa niektorých telesných dobier. Má nám poslúžiť, aby sme boli schopnejší vnímať prítomnosť Boha, Ducha v našom živote a obnoviť i prehĺbiť spoluprácu s ním.

Nech sme v tom čo najúspešnejší.

Juraj Valluš; Svinia
21.02.2021