Zasvätenie Košickej arcidiecézy Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie 1.10.2017

Boli sme na odpustovej slávnosti v Obišovciach, počas ktorej o. arcibiskup Bernard Bober zasvätil Košickú arcidiecézu Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie.