Odpustová slávnosť 2018

V prvú októbrovú stredu sme v srdci nášho propedeutického ročníka (teda v našej kaplnke zasvätenej menu Panny Márie) slávili odpustovú slávnosť.

Počas slávnostnej svätej omše nás otec rektor Štefan Novotný  v homílii povzbudil, aby sme objavovali cestu k Ježišovi práve cez Pannu Máriu a jej ženícha, sv. Jozefa, ktorých mená majú veľkú moc (s volaním k Ježišovi, Márii a Jozefovi zomierali napríklad aj sv. Košickí mučeníci, či nedávno blahorečená Anka Kolesárová, mená Sv. Rodiny taktiež vzývajú exorcisti pri modlitbách). S Božou pomocou sa máme usilovať, aby sa Satan bál aj nášho mena.

Podľa vzoru Panny Márie, najlepšej učiteľky sa máme učiť pokore: „Kňazstvo nepatrí nám, ale Kristovi. Nesmieme si ho privlastniť. My len môžeme prijať ako dar, ako účasť na Kristovom kňazstve. Sviatosti neudeľujeme my, ale Kristus prostredníctvom nás“.

Na záver svätej omše sme v mene celého propedeutického ročníka poďakovali prítomnému o. rektorovi Štefanovi za povzbudivú homíliu, o. Marekovi za jeho otcovstvo i priateľstvo a o. Jankovi za duchovné vedenie  – ktorí, ako Panna Mária a sv. Jozef, prijali povolanie sprevádzať  nás na našej ceste. Slová vďaky patrili aj ďalším účastníkom odpustovej slávnosti, „našej mamke“, pani upratovačke Evke za jej službu a spoločenstvo, a taktiež všetkým bývalým „propedeuťákom“, vďaka ktorých zásluhe nás Panna Mária, patrónka našej kaplnky, sprevádza.

Všetkých vás, ktorí ste oslavovali meniny Panny Márie 12. septembra chceme ubezpečiť o správnosti vášho kalendára. My sme náš odpust naplánovali na 3. októbra z objektívnych príčin. Fotky z našej odpustovej slávnosti nájdete tu.

Ondro Martinkovič