Obišovce 2018

Posledný víkend, 6-7 októbra, sme celé propedeutikum okrem Dávida, ktorý sa zranil, putovali na celodiecéznu odpustovú slávnosť Panny Márie ružencovej do Obišoviec.

V sobotu sme sa modlili ruženec, a potom sme slávili vigíliu, ktorú celebroval košický pomocný biskup Mons. Marek Forgáč. V kázni poukázal na dôležitosť vzťahu muža a ženy, a na dôležitosť rodiny. Po omši sme mali spoločnú večeru s otcom biskupom a kňazmi a potom sme sa vrátili do seminára.

V nedeľu sme putovali pešo zo seminára do Obišoviec na hlavnú odpustovú slávnosť, ktorú celebroval Mons. kardinál Jozef Tomko, emeritný prefekt Kongregácie pre evanjelizáciu národov. Na kázni nás vyzval k pravidelnej modlitbe ruženca, ktorý je „najľahšou, môžeme povedať ľudovou meditáciou o živote Ježiša Krista a jeho nebeskej Matky.“ Taktiež poukázal na 2 duchovné slová, ktoré sa pre nás môžu stať prameňom pokoja a sily. Prvé slovo je „fiat“- „nech sa mi stane“ vôľa Božia. A druhé slovo je náš ružencový pozdrav „Ave Maria !“ Počas omše otec kardinál požehnal základný kameň chystaného pútnického domu bl. Anny Kolesárovej, a  na záver omše nám odovzdal apoštolské požehnanie Svätého Otca pápeža Františka.

Po slávnosti sme mali spoločný obed na obecnom úrade a po ňom sme sa vrátili duchovne povzbudení, no telesne vyčerpaní už na aute do seminára, kde nás čakali ešte povinnosti.

Fotky zo slávnosti nájdete na tomto linku, celú kázeň otca kardinála a aj plné znenie príhovorov počas omše tu a záznam zo sv. omše odvysielaný televíziou lux tu.

 

Ján Kotlarčík