Návšteva farnosti Plešivec

V piatok 30.11. nám odpadli prednášky, a tak sme sa všetci spolu vybrali na návštevu farnosti. Tentokrát sme šli do Plešivca, obce na juhu Slovenska s 2300 obyvateľmi, spadajúcej pod rožňavskú diecézu.  Ak už tušíte, že odtiaľ  je jeden z nás, tak to tušíte správne. Janko (čiže ja  🙂 ) pochádzam  práve z Plešivca.

Po príchode do môjho rodiska sme sa najprv naobedovali spolu s mojou mamkou, bratom a s naším pánom farárom Ľudovítom Jurekom v miestnej pizzérii. Po dobrom obede sme navštívili dominantu našej obce – gotický kostol, nachádzajúci sa na námestí, ktorý bol postavený okolo roku 1320. Vo vnútri sa nachádzajú vzácne fresky, dnes len čiastočne odkryté, ktoré vyhotovili talianski majstri. Kostol patril Bebekovcom, pôvodne bol katolícky, s patrocíniom sv. Juraja, no neskôr ho získala reformovaná cirkev, ktorej slúži dodnes.

Potom sme, už aj s celou mojou rodinou, navštívili faru, kde sme si dali kávu a koláč. Otec Ľudovít nám porozprával niečo o našej farnosti a o jeho pastierskej službe v nej. Po takomto posilnení a doplnení energie sme mohli ísť pretekať. V Plešivci máme najväčšiu motokárovú halu na východnom Slovensku. Viacerí z nás ešte nejazdili na motokárach, tak trochu trvalo, kým sa do toho dostali, no potom sa začali ozaj dobré preteky, plné rýchlosti, adrenalínu, súťaženia a driftovania  (a trochu aj búrania 😀 ).

Nasledovala sv. omša v našom farskom  kostole, postavenom  v roku 1901, zasvätenom Nanebovzatej Panne Márii. Koncelebroval ju aj kňaz zo susednej farnosti Čoltovo – vdp. Patrik Balázs. Slávili sme sviatok sv. apoštola Ondreja, o ktorom nám povedal pár viet v kázni náš otec prefekt Marek Kunder.

Po sv. omši sme prijali pozvanie mojich rodičov na malé občerstvenie u nás doma. Mama spolu so starkou nám pripravili občerstvenie, pri ktorom veselo plynul rozhovor. Otec Ľudovít prezradil ešte niečo viac o našej farnosti, ako aj o svojich doterajších skúsenostiach, otec Patrik nám povedal niečo o jeho farnosti a aj nám zodpovedal niektoré otázky ohľadom liturgie (práve vďaka nemu sme trošku upravili liturgický priestor v našej kaplnke, ako ste si už mohli všimnúť na fotkách). Pre nás všetkých bol rozhovor s nimi veľmi obohacujúci a dal nám nový pohľad na niektoré veci. Pre mojich spolužiakov z košickej arcidiecézy to bolo aj zaujímavé spoznanie kúska našej rožňavskej diecézy.

Cestou naspäť sme neodolali a šli sme ešte na jednu jazdu na motokárach. Keďže sme boli už „zahriati“ z prvej, tak sme si všetci aj vylepšili naše najlepšie časy. Potom sme sa už vrátili do seminára, kde nás čakala naša kamarátka posteľ, do ktorej sme všetci skočili po takom unavujúcom, ale veľmi peknom a obohacujúcom dni.

Chceme sa poďakovať Pánu Bohu za príjemne strávený deň,  otcovi Ľudovítovi  za jeho prijatie, čas a jeho skúsenosti, o ktoré sa s nami podelil i za knihy, ktoré nám daroval. Ďakujeme aj otcovi Patrikovi za jeho slová, a aj mojej rodine za čas strávený s nami a za jedlo, ktoré pre nás pripravili.

Fotky môžete nájsť v našej galérií.

Janko