Odpustová slávnosť Ondavské Matiašovce

V nedeľu 9.12.2018 sme sa vybrali do farnosti Ondavské Matiašovce, kde nás pán farár Ľuboš Lipka pozval na odpustovú slávnosť. Kostol je zasvätený veľmi známemu svätcovi – sv. Mikulášovi. Po dlhej ceste, ktorá zbehla veľmi rýchlo, sme prišli na faru kde nás privítal o. Ľuboš. Po milom privítaní sme išli do kostola, kde nás už čakala pani kostolníčka, miništranti a aj všetci veriaci. Hlavným celebrantom ako aj slávnostným kazateľom bol o. Marek. V homílii  poukázal na život sv. Mikuláša a na to, že je lepšie obdarovať ako byť obdarovaný. Boli sme povzbudení chlapcami miništrantmi za to, že aj keď to bola ich slávnosť, tak sme miništrovali my – propedeutici. Chlapci nám ochotne prenechali túto službu. Za čo im ešte raz ďakujeme. Ale povzbudení sme boli aj z veriacich, ktorí sa aktívne zapájali na účasti sv. omši. Najviac sa nám páčilo zapájanie sa  miništranta malého Jožka, ktorý krásne spieval.

Po sv. omši sme boli pozvaní na obed do rodinky Varichajovej. Táto  rodinka nám pripravila vynikajúci obed a veľmi milo nás prijala. Porozprávali sme sa nielen s rodičmi, ale kopec srandy sme si užili aj s deťmi. Zahrali sme sa s nimi, ale aj nasmiali. A nasmiali sme aj na vtipoch Jožka Varichaja. S vtipmi nezaostávali ani Jožkovi bratia, ale ani pán farár.

Po prijemne prežitom dni sme sa vrátili do propedeutika. Deň sme ukončili modlitbou. A zaslúženým spánkom.

Veľké vďaka patrí Pánu Bohu, o. Ľubošovi za umožnenie byť na tejto milej slávnosti, o. Marekovi za povzbudivé slová. A v neposlednom rade aj tejto rodinke, ktorá nás veľkoryso prijala, za veľmi výborne jedlo, ale aj za krásne chvíle strávené s nimi

Fotky nájdete v našej galérií.

Dominik