Duchovné cvičenia

Dnes odchádzame na duchovné cvičenia na jednu chatu blízko pri Trenčíne, kde by sme mali byť do pondelka. Bude ich viesť Doc. Juraj Sedláček, ktorý je zároveň šéfom Univerzitného pastoračného centra v Trenčíne.

Tešíme sa a prosíme vás o modlitby, aby priniesli svoje duchovné ovocie do našich životov podľa Božej vôle.