Októbrová pobožnosť

Mesiac október je tak ako každý rok mesiacom modlitby sv. ruženca. A takisto je to aj v našom propedeutiku, kde si v mesiaci október viac uvedomujeme význam ruženca.

Október je príležitosťou intenzívnejšej kontemplácie (rozjímania) o potrebe sa utiekania k našej Nebeskej Matke Panne Márii. Ruženec je po sv. omši najväčšou zbraňou proti satanovi. Diabol ma taký strach z Panny Márie, že ho desí už Jej meno. A to je čo povedať, aby sme sa neustále utiekali k Márii a vyprosovali si skrze ňu milosti od jej Syna Ježiša Krista. Nie nadarmo sa vraví: „Od Márie k Ježišovi“. Niet väčšieho orodovníka u Boha za ľudí ako je práve Panna Mária. A satan sa jej bojí aj kvôli tomu, že bola jediným človekom, ktorý nespáchal ani ten najmenší hriech, teda žiadny. Preto zverme všetky naše starosti našej spoločnej Matke napr. pri slovách: Kráľovná posvätného ruženca, oroduj za nás.


Takisto sme sa zapojili do aktivity Pápežských misijných diel, ktorou je októbrová pobožnosť s ikonou Panny Márie, Matky Ticha.

Ticho živí modlitbu a našu svätosť. Umožňuje nám počúvať Boha a žiť s Bohom. Na ceste k tichu nám môže pomôcť Panna Mária. Čas modlitby v nás obnoví milosti ticha a pokoja. Prosme našu Matku, aby vniesla do nášho života ticho. Hľadať radosť v tichu je vzácny dar.

Je tu aj náročnejšia forma ticha.

1. Byť ticho vtedy, keď pociťujeme hnev.

2. Byť ticho vtedy, keď by sme radi hovorili o chybách iných.

3. Byť ticho vtedy, keď nám oponujú a odporujú.

Ikona Panny Márie, Matky Ticha

Mária, ktorá si kladie ukazovák na ústa, vyzýva predovšetkým k tomu, aby sme iných neohovárali a aby sme každému prejavovali citlivosť a lásku. Ikonu zhotovila rehoľná sestra z najväčšieho benediktínskeho kláštora Mater Ecclesiae, ktorý sa nachádza na malom ostrove San Giulio na jazere Orta (Taliansko). Sestru o to požiadal kapucínsky kňaz brat Emiliano, ktorý sa venuje privádzaniu ľudí k duchovnému tichu. Ikona je umiestnená v kapucínskom kláštore v talianskom meste Penne. Jej kópia bola v roku 2015 darovaná pápežovi Františkovi. Ikona oslovila pápeža natoľko, že ju necháva zavesiť vedľa hlavného vchodu do Apoštolského paláca, ktorým prechádza každý, kto ho chce navštíviť. O rok neskôr pápež požehnáva pôvodnú ikonu Panny Márie, Matky ticha, a na zadnú stranu dáva napísať zlatým perom: „Neubližuj nikomu svojimi ústami“. 

V tichu sa rodia pravdivé slová. Duchovnosť ticha sa dá najlepšie zhrnúť s pomocou „jedného veľmi múdreho dievčaťa“, ktoré sa príznačne nazýva Sofia a ktoré povedalo svojej matke: „Ak nás Panna Mária žiada, aby sme boli ticho, je to preto, že nám jej Syn chce niečo povedať.“

Nech nám Panna Mária Tichá pripomenie, kam skutočne patríme: nechať sa prijať Bohom v modlitbe ako dieťa.

Samuel Sitkanič