Seminárny kostol – aktuálne možnosti

Verejné bohoslužby sú od 15.10.2020 až do odvolania obmedzené 

Kostol sv. Antona Paduánskeho je otvorený k súkromnej modlitbe v týchto časoch:

Pondelok – Sobota:  11:00 – 12:30    a    16:00 – 17:30

Nedeľa:   9:30 – 11:00    a    16:00 – 17:30

V uvedených časoch je možné požiadať o sv. prijímanie.

Možnosť požiadať o sviatosť zmierenia je okrem nedele v čase od 16:00 – 17:30

Kapacita chrámu je obmedzená na 6 osôb

VSTUP LEN S RÚŠKOM NA TVÁRI A LEN NA NEVYHNUTNÝ ČAS

PRI VSTUPE JE NUTNÁ DEZINFEKCIA RÚK