Odpust Mena Panny Márie

Čas je veľmi vzácna veličina. Zvlášť ak svoj čas obetujeme niekomu, poprípade niečomu. My sme si to mohli vyskúšať pri príprave našej odpustovej slávnosti v kaplnke, ktorá je zasvätená Menu Panny Márie. Vtedy sme obetovali svoj čas na skrášlenie miesta a nácviku piesní, ktoré mali do prevádzať svätú omšu, aby medzi nás mohol prísť Ježiš a my sme ho mohli dôstojne osláviť. Inak povedané obetovali sme svoj čas Bohu. Spojili sme príjemné s užitočným. 

Hlavným celebrantom našej odpustovej slávnosti bol otec špirituál Peter Ceľuch. V  úvode spomenul zjednotenie Nemecka. Áno, v jednote je sila, no dnes sa môžeme mnohokrát stretnúť so situáciou, kedy ľudia vyhľadávajú samotu. Možno preto, že sme hlučnou dobou. Je pravdou, že práve v tichu sa k nám prihovára Boh.

Počas kázne poukázal na meno, keďže kaplnka je zasvätená Menu Panny Márie. Pri sviatosti krstu sa kňaz pýta, aké meno dávajú rodičia svojmu dieťaťu. Pri sviatosti birmovania biskup kladie ruky a maže čelo birmovancovi a spomína meno, kedy vyriekne slová: ‚prijmi znak daru Ducha Svätého‘. Aj pri prijatí sviatosti kňazstva je najprv predstavený biskupovi kandidát svojím menom. V týchto troch príkladoch môžeme vnímať, čo znamená meno alebo aký má význam. Predsa aj Boh nás volá po mene. Ak voláme niekoho menom, tak ho máme radi. 

V závere svätej omše sme sa presunuli k soche sv. Brüder Klaus (pozn. preklad Brat Klaus), ktorú sme dávali požehnať, pretože sa stáva ďalším patrónom nášho propedeutika a jeho socha je pri vstupe na chodbu, kde bývame a kde je kaplnka. Tento svätec pochádzal zo Švajčiarska a vydal sa na cestu pustovníka. Keďže túžil po tichu a samote musel odísť od svojej rodiny. Celý čas hľadal svoje miesto, ktoré by ho napĺňalo. Nakoniec ho našiel neďaleko svojho domova v Ranftschluchte, kde žil jednoduchý život modlitby a pokánia.

Z jeho života si môžeme vziať príklad, že sa nemáme vzdávať a teda,  každým svojím rozhodnutím môžeme prispieť k osobnej formácií na našej ceste v propedeutiku a pokúsiť sa práve tu v tomto akoby odlúčení sa od sveta rozpoznávať Božie povolanie v nás.   

Fotografie z odpustovej slávnosti nájdete v galérií.

Marián Kuruc