Veni Sancte

Aj tento akademický rok bol otvorený slávnostnou svätou omšou Veni Sancte, ktorá sa uskutočnila  v seminárnom kostole sv. Karola Boromejského v Košiciach.

Veni Sancte už tradične otvára nový akademický rok, do ktorého sa vyprosujú dary Ducha Svätého pre všetkých študentov a pedagógov. Na organizácii tohtoročnej slávnosti sa podieľali tri subjekty: Teologická fakulta Katolíckej Univerzity v Ružomberku v spolupráci s Univerzitným pastoračný centromEkumenickou radou cirkvi na Slovensku. 

Hlavným celebrantom bol košický pomocný biskup otec Marek Forgáč a pozvanie prijal aj apoštolský administrátor Košickej eparchie arcibiskup Cyril Vasiľ. Ďalšími koncelebrantami boli kňazi pôsobiaci v univerzitnom pastoračnom centre, pedagógovia teologickej fakulty, predstavení kňazského seminára a asistovali aj dvaja diakoni.

„Príď Duchu Svätý tvorivý…“ znelo v úvodnej piesni v podaní bohosloveckého zoskupenia Schola Cantorum Cassoviensis. O ďalšie hudobné doprevádzanie sa postaral aj zbor UPC.

V príhovore nám otec biskup Marek zdôraznil, čo je dôležité v rámci vysokoškolského života. ,,Chápeme, že akademický rok je na to, aby sme získavali vedomosti, ale ani zďaleka to nie je všetko. Prosíme si dnes o dary Ducha Božieho nielen preto, aby sme sa dokázali čo najviac naučiť, ale aj preto, aby sme  popri akademických povinnostiach dokázali aj vnútorne dozrievať. Dozrievať v zrelého muža, zrelú ženu. Zanechať detské spôsoby a teda dozrievať ľudsky a vo viere.“  Takisto pripomenul aj dôležitosť sprevádzania študentov na tejto ceste dozrievania slovami: „Veď preto tu máme univerzitné pastoračné centrum aj teologickú fakultu a v nich kňazov, slúžiacich mladým na ceste životom, predovšetkým na ceste viery, aby vnútorne dozrievali.“

Na záver sa študenti poďakovali obom biskupom za prijatie pozvanie na túto slávnosť. Taktiež bol predstavený nový správca UPC Jozef Kadlic, ktorý okrem iného privítal prvákov, ktorým kňazi z univerzitného pastoračného centra rozdali informačné materiály UPC s programom a listom. Tradičné agape, ktoré v minulosti organizovalo UPC, sa tento rok z hygienických dôvodov nekonalo.

Tohto ročná slávnosť Veni Sancte sa aj napriek protipandemickým opatreniam niesla v radostnom duchu, ako to už na študentských omšiach býva a bola nielen príjemným zážitkom, ale aj duchovným obohatením a povzbudením.

Peter Vyhonský