Advent – ako sa pripraviť na Ježišovo narodenie

Očisťme si srdce na Ježišov príchod

   Kajúci charakter adventného obdobia nás učí, že musíme očistiť svoje vnútro od všetkého, čo bráni príchodu Ježiša do nášho srdca. Najlepším spôsobom ako začať toto obdobie je očistenie svojho vnútra vo svätej spovedi. Rozhrešenie od hriechov je Kristov dar tým, čo túžia vidieť jeho tvár, rovnako dostávame pri sv. spovedi aj milosť pripraviť svoje srdce na príchod Pána.

Boží hlas, skutky milosrdenstva, hlad po Kristovi

   Advent by mal byť pre nás časom stíšenia, aby sme v sebe mohli začuť  hlas volajúceho na púšti a pripravili cestu Pánovi, ako nám o tom hovorí evanjelium 2. adventnej nedele. Iba v tichu modlitby, môžeme začuť Boží hlas, a spoznať jeho vôľu – čo odo mňa chce, ako sa mám pripraviť na jeho príchod do môjho srdca, akými konkrétnymi skutkami? Ktorý kopec môjho vnútra sa má znížiť, a naopak ktorá dolina zdvihnúť (Iz 40,4)?

   Potom ako zachytíme Boží hlas, treba si dať konkrétne predsavzatie: akým skutkom lásky (milosrdenstva) môžem pripraviť cestu Pánovi? A na konci každého dňa pri spytovaní svedomia sa môžeme seba samých pýtať: čo som urobil tento deň, aby som sa lepšie pripravil na príchod Krista do môjho srdca, alebo čo som urobil pre príchod Krista do mojej rodiny, či môjho okolia?

   Hoci advent nemá taký kajúcicharakter ako pôst, predsa je dobré si niečo odoprieť. Tým, že si odrieknem nejakú vec, cítim po nej hlad, ktorý by mi mal navodiť väčšiu túžbu po Kristovi.

Putujme adventom s Máriou a Jozefom

   Nakoniec nezabudnime na Pannu Máriu, ktorá nám darovala Spasiteľa a neustále nás k nemu vedie. Ona našla milosť u Boha (ako to budeme počuť v evanjeliu 4. nedele), lebo mala pokorné a čisté srdce. Ako jedni z prvých dostali milosť vidieť novonarodeného Spasiteľa pastieri, ktorí uverili anjelovmu posolstvu o Božom narodení, lebo mali pokorné srdce. Rovnako aj my potrebujeme byť pokorní a čistého srdca, aby sme uzreli Ježišovu tvár (Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha (Mt 5,8)).

   Učme sa od Márie, uvažujme o jej počatí, nosení a privedení Spasiteľa na svet. Uvažujme aj o sv. Jozefovi, spravodlivom a pokornom mužovi, ktorý dostal tú veľkú milosť byť hlavou svätej rodiny.

 

Najväčším darom je Ježiš v našom srdci

   Nepremárnime čas adventu len nepokojným zháňaním sa za hmotnými darmi, či dokonalou výzdobou, ale naplňme svoje srdcia Božím pokojom, urobme vo svojom srdci dôstojný a krásny príbytok pre narodenie Ježiša. Najväčším darom pre našich blízkych sme my sami s Ježišom v srdci.

Peter Vyhonský

Zdroje:

https://www.postoj.sk/8924/advent-nam-pomaha-prijat-najvaecsi-dar

https://www.youtube.com/watch?v=G3etr4jm9KY&ab_channel=TVLUX