Brigáda v Obišovciach

Na Mariánskom pútnickom mieste – v Obišovciach, kde sme sa nedávno zúčastnili na odpustovej slávnosti, celebrovanej j. em. Jozefom kardinálom Tomkom, sa našli archeologické nálezy.  Ide o múr nejakej stavby, asi kostola z približne 11 stor.

My, propedeutici, sme v utorok (13.11.) nemali v škole prednášky, a tak sme mohli ísť pomáhať archeológom pri kopaní okolo múru, čistení jeho povrchu, a tiež bádaní po starých minciach a iných starožitnostiach. Náš prefekt otec Marek a aj tajomník otca arcibiskupa otec Jozef Kmec sa tiež zapojili do práce, čím nám šli príkladom a nás to veľmi povzbudilo. Pri spoločnej práci sme sa aj porozprávali, zasmiali a aj sme sa naučili niečo o archeológií a histórií.

 

Viac fotiek môžete nájsť v našom fotoalbume tu a tu môžete nájsť náš článok o odpustovej slávnosti v Obišovciach

Janko